Om universet og hvad vi tror, vi ved

Mit arbejde handler det ikke om tro. Det handler derimod om at føle og sanse, og at være bevidst. Men hvad er vi egentligt bevidste om?
Det interessante i det her er, at ingen af os har svarene. Netop når vi tror, vi ved noget, udvikles denne viden, således at vi opdager noget nyt, og vi derved ingenting forstår.

Et eksempel ift at vide: Nogle gange i mit arbejde som clairvoyant, har jeg mødt mennesker, som stiller sig skeptiske overfor det, jeg laver. Og det er da fornuftigt at være skeptisk. Men oftest er argumentet, at det ikke kan bevises.
Nej, det er korrekt. Men hvad kan det?
Lad os tage universet som udgangspunkt.. Dens opståen bygger på forskellige teorier, som hele tiden udvikles og udvides, og derved kommer der nye teorier, der skal undersøges.

Så når alt kommer til alt… Hvordan universet opstod, kan på nuværende tidspunkt ikke videnskabeligt forklares, på trods af utallige teorier, selv efter milliarder af år.
Så hvordan kan vi tillade os, at være påståelige omkring hvad der kan videnskabeligt bevises, og hvad der ikke kan, når udviklingen i naturvidenskaben er en konstant rotation, der hele tiden finder frem til nye “resultater”, som atter erstattes af nye resultater endnu en gang?

Sandheden må være, ifølge min teori, at ingen af os kender svarene. Hverken om universet, om sindet eller om åndelig kontakt, eller noget fjerde.
Så hvad kan vi bruge det til? Jeg tror på, at det kan hjælpe os til at accepterer og respekterer andres syn på verdenen med visheden om, at ingen af os har de endegyldige svar, og så tage de teorier, værktøj i værktøjskassen og synspunkter, der stemmer overens med vores eget, ind og gøre det til en del af os, som kan danne en bevidsthed, som derfor gør os til mere bevidste mennesker.

– Sebbastian Lorantius ©

Clairvoyance – Fup eller fakta?

For nogle er clairvoyance stadig forudsigelser og krystalkugler.. Mens det for andre er rådgivning. Og for nogle helt tredje er clairvoyance fup og en by i Rusland.

Dette blogindlæg handler om forskellen på holdning og konklusion af noget reelt. Det handler om fup og fakta, og hvordan ordvalget kan have en betydning for, hvordan du må udtale dig.

Der findes brodne kar indenfor alle brancher. Også indenfor den “spirituelle” branche. Men hvis jeg begyndte at gøre mig herre over, hvem jeg mener, ikke er reelle, hvem ville jeg så være? For hvorom alting er.. Hvem har så det endelige svar og den endelige sandhed? For sandheden, hvad er den?

Derfor forholder jeg mig udelukkende til fakta i dette indlæg.

Lad mig starte med at sige, at jeg i min tid som clairvoyant, har prøvet flere gange, at blive kaldt “svindler”.

“Noget af det værste jeg har oplevet var en herre, der fandt vej til min personlige facebookprofil for en del år siden, og skrev at jeg burde komme i en gabestok til offentlig skue for at blive spyttet på. Eller dengang jeg ved en offentlig klarsynsdemonstration som 19-årig fik af vide af en beruset herre, som rejste ved det første budskab, der skulle leveres, at jeg var fupmager, og at han ville slå mig ned, næste gang han så mig.” – Sebbastian Lorantius.

– Jeg synes selv, at jeg har en rimelig lang lunte. Men hvis det kommer til trusler eller lignende, så sætter jeg grænsen. Jeg går meget op i respekt, og at behandle andre, som jeg selv ønsker at blive behandlet, ligesom jeg har en høj retfærdighedssans.

Fakta er, at clairvoyance ikke kan dokumenteres, da det oftest er præget af indre oplevelser, og derved mentalt. Så rent videnskabeligt findes der på nuværende tidspunkt ikke noget belæg for dette.

Der er i over 100 år forsket videnskabeligt i både clairvoyance, medieskab (mentalt & fysisk kontakt til ånder) og healing, i både udlandet og Danmark. I Danmark har det dog primært været det fysiske medieskab der blev forsket i, for snart 100 år siden via det fysiske medie Einer Nielsen: Videnskabsfolk forskede i ånder.
– Derudover er der forsket meget i meditation. Og meditation har vist sig at være vejen frem for de fleste clairvoyante, da man via meditation opnår en ro, så nervesystemet og amygdala (krybdyrhjernen der reagerer på overlevelse og fare), langsomt slapper af, så sanserne aktiveres, også de ikke-fysiske sanser, som clairvoyante bruger: Klarfølelsen, som er følelsen af noget, fx. hvad klienten gennemgår lige nu, eller følelsen af en tilstedeværelse. Klarsynet, som giver indre billeder, fx. af symbolsk betydning der skabes via den kreative hjernehalvdel, eller billeder af hvordan fx en afdød så ud. Klarhørelsen, hvor fx ord eller sætninger kan komme for det indre øre, eller som en tanke. Altså alt sammen indre oplevelser, der påvirkes af opfattelsesevnen, da der skabes ro i det limbiske system, der også er kendt som den følelsesmæssige hjerne, og derfor giver det mening, når en clairvoyant siger: “Jeg føler, at…”.

Så på denne måde går meditation ind og stimulerer sanserne som clairvoyant, som gør at den clairvoyante kan ligge hjernen lidt på hylden og ikke tænke, men blot fornemme/føle, se og høre. Der er lavet undersøgelser, der viser at meditation går ind og skaber en rolig, stabiliserende energi i hjernen, hvoraf der er målt hjernebølger, der svinger på en lavere frekvens. Så helt videnskabeligt set, sænkes hjernebølgerne under meditation, og vi er mere i kontakt med det ubevidste og de ikke-fysiske sanser. Og derved opstår en tilstand, hvor der kan videreformidles energi, fx. healing eller budskaber fra den åndelige verden.
Her kan du læse mere om, hvad der sker under meditation: Meditation forandrer vores hjerner.
– Måske kan clairvoyance en dag videnskabeligt bevises, indtil da må vi dog forholde os til, at det er præget af opfattelsesevnen, som også har vist sig at være forskellig fra person til person. Så at du opfatter noget som fup, er ikke nødvendigvis sådan det reelt set er, eftersom at en anden ikke nødvendigvis deler samme opfattelse.

Nu hvor vi har fakta på plads, er det tid til at få styr på fuppen ved clairvoyance.

Som tidligere nævnt, er clairvoyance præget af opfattelse. Og hvis du oplever at noget er fup, så er det ikke fup. Så er det en personlig holdning, der er præget af din opfattelse. Og hvis en anden oplever, at noget er sandt og rigtigt, og ikke fup, så er det ikke klassificeret som fup, men heller ikke noget der er videnskabeligt bevist, men udelukkende præget af opfattelsen.

Men hvornår kan vi så kalde det for fup eller svindel eller humbug eller lignende ord? Sandheden, som bekendt jo er ilde hørt, er at det kan vi ikke. Og vi MÅ ikke. Vidste du, at hvis du kalder en clairvoyant for fupmager, så begår du en lovovertrædelse? Jeg ved det. Det lyder lidt vildt, men det er sådan det er.

Det er nemlig fakta. Det er sådan, at vi må ytre os i Danmark, med vores personlige holdning og opfattelse, men vi må ikke beskylde andre for at fuppe. For at fuppe er lovovertrædelse, og derved beskylder du en clairvoyant for at overtræde loven, men hvor er belægget for det? Fakta er, at der ikke findes belæg for at det er fup. Men fakta er også, at der heller ikke findes belæg for, at det ikke er fup.

– Så i princippet kan du straffes med bøde, hvis du beskylder en anden for fup, men uden at have belæg for det.
For nogle kan dette være svært at forholde sig til, så her er et link, der kan forklare det:
Injurier – Pas på hvad du siger eller skriver om andre… Det kan koste dig dyrt!

Så selvom du i arrigskab efter en dårlig oplevelse hos en clairvoyant, beskylder vedkommende for at være svindler, eller blot hvis du vil til bunds i clairvoyantes “plattenslageri” fordi de “narre folk”, så må du ikke ifølge lovgivningen gøre dette, men derimod må du godt ytre din personlige opfattelse, fx. “Jeg tror ikke på det, fordi at…”. Igen er vi ved opfattelse.

Så hvad vil jeg sige med det her?
– Først og fremmest vil jeg forholde mig til fakta. For i søgen efter svar, kan der være brug for lidt rationel tankegang. Men i den rationelle tankegang, kan der også være så meget fastlåst opfattelse af en bestemt ting, at man ikke forholder sig rationelt til tingene.

For hvorom alting er, er der, når alt kommer til alt, ingen af os der har det endegyldige svar.

Og efter min opfattelse, er det dét, vi skal hjælpe hinanden til at forstå. Vi skal lære af hinanden. Og ved at bruge vores empati og sympati, kan vi måske lære noget af andre. Forestil dig livet som et stort skuespil uden manuskript. I skuespillet har du medspillere, som karakteren, du spiller, har brug for at have omkring sig, for at kunne udvikles undervejs og blive den bedste udgave af sig selv.
Og det er efterhånden også bevist, at ét menneske ikke kan redde hele verdenen. Men hvis et menneske gør en lille forskel, kan dette rykke noget i det store, hele billede, med en dominoeffekt. På den måde, er det fuldstændig op til dig, om du beslutter at bruge din energi på at sige “Pyt skidt” i livet eller vælger at pådutte andre mennesker dine egne, personlige holdninger. Uanset hvad, er det dog vigtigt, at du forholder dig til fakta undervejs og rationelt til det. God fornøjelse på “livets vej” 🙂

Kh. Sebbastian
www.SebbastianLorantius.dk

Energi-update (om energien blandt os mennesker fra maj-december 2019)

Energien pt. (om energien blandt os mennesker fra maj-december 2019)

– Alle bør give sig selv lov til at gå en tur i Dyrehaven og på Eremitagen i denne tid, hvor energien kan føles tung og træg. – Privatfoto.

Hvor skal jeg starte? Jeg kan vel starte med at fortælle, at jeg over en længere periode har ville lave dette skriv, men energien har ganske enkelt ikke været til. Og det er meget sigende for energien pt.

Der er nogle overordnede punkter, som energien pt går ind og påvirker:
– Livsenergi og livskraft
– Relationer til andre
– Arbejde
– Økonomi
– Helbred

I øjeblikket bliver der arbejdet intenst hos mange mennesker på de tre nederste chakraer: Solar Plexus, Milt & hara-chakraet samt rod-chakraet.
Chakraer er psykiske energicentre i det energetiske felt/vores aura, som bliver påvirket af tanker, følelser, handlinger og kort sagt: energi.
Det betyder, at der arbejdes hos de fleste mennesker på følgende områder: Livsenergi, jordforbindelsen, ansvarsfølelsen, at stå på egne ben, angst, tillid, overlevelsesfølelsen, kreativitet, kommunikation & mangel på samme, meninger og holdninger & grænsesætning.

Helt konkret har sommerperioden 2019 betydet at de fleste mennesker skulle lade op. Som om at det var “stilhed før stormen”. Som om at “noget godt” venter lige om hjørnet. Og ja, det var 100 % stilhed før stormen. Men på sådan en måde, at de mange mennesker efter sommerperioden måtte give slip. Enten i relationer eller via fysiske dødsfald, selvom det virker helt uforståeligt. Så du har måske mistet, eller kender nogle der har, eller du har arbejdet med dine relationer og givet slip på “gamle venskaber”, ligesom mange par også har valgt at gå hver til sit.

Nu er efterårsperioden snart overstået, hvilket har en været en lærerig tid for de fleste.
Mange er blevet udfordret på følelsen af angst, og at stå i sig selv, blandt andet arbejdsmæssigt og økonomisk. En konkret ting er ret kendetegnende for denne periode: Stresscoaches går ned med stress i denne periode. For en del lønmodtagere er det kommet til udtryk via pludselige, og oftest uretfærdige, fyringer, fordi vi netop bliver øvet i at sætte foden i jorden og stå ved os selv.
For mange selvstændige har det betydet flow i forhold til at igangsætte projekter og idéer, dog uden at disse bliver ført ordentligt ud i livet, eller taget imod med åbne arme, hvilket bunder ud i aflysninger af projekter, arrangementer eller lignende. Deraf også at samarbejde kan ophører.

Nu går vi vintertiden i møde. Energien minder lidt om efterårs-perioden, men det der er meget fremtræden ved denne energiperiode er, at du har en kreativitet og en drivkraft i dig, som du måske ikke føler, du kommer ud over kanten med. Og det udformer sig i følelsen af at blive misforstået, få sat ord på det du føler og tænker, få sværere ved at stå i dig selv, selvom du føler dig stærkere i at sige fra, fordi du er blevet bevidst om denne side af dig selv, som du kan mærke som en indre uro, der kan opleves forskelligt fra person til person: Nogle bliver syge igennem forkølelse, influenza og lignende, nogle oplever at være i osteklokke og være “ved siden af sig selv”, mens andre igen bliver påvirket af energien via søvnen, som bliver urolig, ofte pga en stærk følelse af energi på psykisk plan, men manglende energi og derved en afkræftet følelse fysisk, som kan skabe en følelse af at have svært ved at tage sig sammen til fx. almindelige gøremål.

Så hvorfor sker dette?
Lad mig vende tilbage til “stilhed før stormen”-følelsen, omkring sommerperioden.
Omkring august/september sker der flere ting, både rent personligt, men også mere globalt, som alt sammen handler om at give slip, på den ene eller anden måde. For nogle har det været følelsen af at “roden med alle dens rødder, er blevet revet op”, og det har nu skabt en følelse af forvirring, simpelthen fordi det sker med det formål, at vi skal stå stærkere i vores eget lys.
Energien handler ikke om at stå stærkt i sig selv, for det har vi gennem denne periode fra maj-oktober, lært, men det handler om at genconnecte med vores eget indre lys, som altid er en del af os. Vores egen power, kraft, spiritualitet og kreativitet. Tiden handler pt om “lysaktivering” hvorfor vi kan opleve, både personligt og globalt, oplevelser som udfordrer os, simpelthen fordi vi alle sammen skal lære at handle ud fra et rent hjerte. “Stormen” er ved at lægge sig, hvilket viser sig i form af, at de fleste nu er ved at få en “aha”-følelse, som skaber en bevidsthed om den ændring der er ved at ske i den enkeltes liv.

Tiden er inde til, at du kigger på sig selv i samme kærlighed, som du ville kigge på et spædbarn. Der er brug for en “oprydning”, som går ud på, at mange mennesker i denne tid ville have godt af at: Rydde op fysisk i dit hjem & endelig gøre det, som du brænder allermest for, mens andre har brug for grounde med jorden og meditere. Det er nu al din gamle angst, frygt, vrede og ked-af-det-hed har brug for at slippe. Det kan være du har brug for hjælp til dette via en terapeut eller behandler, men langt de fleste ville kunne slippe dette ved at give sig selv lov til at være i disse følelser pt, også selvom at følelsen måtte vise sig via en modløshed.
90 % af dem der måtte opleve ovenstående, har brug for at gå en god, lang tur, gerne i naturen/skoven, da det vil skabe grounding og samtidig give hovedet ro til at lade være med at forstå, og bare være i det.

Det gode ved det her, er at du ikke er alene om det, og at mange andre oplever det samme.
Det endnu bedre er, at du nu kan arbejde bevidst med de gamle ting, du har med i bagagen for at stråle som det lys, du i virkeligheden er.
Energien vil ændre sig omkring midten af december, cirka omkring fuldmånen d. 12 december, hvor energien vil blive mere opløftet, mere motiverende og mere livsgivende, frem for energikrævende.
For mange betyder året 2020 derfor også nye begyndelser, som har til formål at lade dit lys stråle endnu mere kraftigt end tidligere🤩

Jeg ønsker dig en god rejse i din udvikling🌟🌷

Kærligst Sebbastian.
www.SebbastianLorantius.dk

Om opfattelse og bevidsthed

 

– Billedet er lånt fra Google, men viser på en fint illustreret måde, hvordan ånden “reconnecter” med den fysiske krop.

For mig har det altid været lidt af en gåde… 

At have åndelig kontakt er for mig, mere naturligt end at trække vejret, eftersom vi selv er, og alt er, ånd.
Alle mennesker fødes ind i denne verden som ren ånd. Alligevel kan en skepsis være så stor, at man ikke “tror” på den åndelige verden. Fred være med det, men hvordan kan man så tro på sig selv? For ånden er jo netop alle og enhver? 

Jeg spurgte min åndelige guide, Skt. Laurentius, og via min klarfølelse og klarhørelse fik disse svar i en samtale med ham i den meditative tilstand:

“I din bevidsthed vides det, at det er sådan. Viden som du kan videregive. Men viden kommer af alle de sanseindtryk der opstår hos det enkelte individ, deraf er bevidstheden skabt. Man bliver bevidst om en viden, som allerede forelægger, da alt allerede er til og derved skabt. At vide er derfor blot information  lageret i individets opfattelse i bevidstheden. Deraf kan du have en viden, men også møde et menneske, der har en anden viden. Og selvom den viden kommer af det samme, er det en ny viden, da viden påvirkes og farves af opfattelsen i bevidstheden. Så viden er det der kan videregives, såfremt bevidstheden hos det andet menneske, selv vælger at tage imod den viden. Deraf kommer skeptikere, der har en viden lageret. En stålfast viden, som ofte ikke kan ændres, medmindre der opstår egne oplevelser i bevidstheden, således at ånden genkender den struktur af bevidst, som den allerede er bevidst om.”

Lægges der så låg på det i mellemtiden? 

“Der skabes erfaringer, der er brug for hos individet. Erfaringer som skal læres i det materielle liv, med visheden om at jeg’et ikke er en del af åndeligheden. Således skabes der erfaringer om det menneskelige, mens det bevidste åndelige ikke er til stede i bevidstheden, men som lagres i det ubevidste, da alt hvad vi lagre i systemet udspringer af ånd. Hos det enkelte individ ændres bevidstheden så, hvoraf en ny viden lagres, og deraf taler man om, at blive omvendt.” 

Omvendt? Mener du at skeptikeren så tror? 

“Kære ven. Al tro er bevidstheden om den viden, der læres. Så når man bliver omvendt, formår det skeptiske individ at få den selvindsigt, ikke blot synet af den åndelige verden, men kan derved mærke sin egen ånd, og derved kommer der en åbning.” 

Hvad så med dem, der mener at noget skal være mere konkret? Fx en information om en afdød? 

“Konkret. Intet i det astrale er konkret, hvorfor jeg finder dit spørgsmål interessant.
På materien findes en konkret holdning. Alt eller intet. Enten er det, eller også er det ikke.
Der findes ikke et mellemstadie, hvilket alt er. Og ja ja, nu ved jeg du vil spørge hvad det mellemstadie er. Forestil dig en gang: En mand har viden om, at han brænder sine fingre på komfuret. Mandens hustru, har viden om at hvis hun har beskyttelse mod huden på fingrene, brænder hun sig ikke. Dette er mellemstadiet.  Viden der er til stede, men som ikke er bevidstgjort endnu, som den enkelte kan besidde og som andre ikke besidder. Og deri lægger udviklingen.” 

Ah.. Så en skeptiker kan kun blive “overbevist”, såfremt han eller hun selv vælger det, og får den viden ind i sit system, via viden fra en anden person? 

“En skeptiker, vil lagre sig viden, idét at opfattelsen af det tidligere bevidste tør rykkes ved, og deraf er der lang vej for de fleste. Selv dem, der mener at tro.” 

Hvad mener du? 

“Først når man tør kigge ind i sin egen ånd, kan der bevidsthedsændres og skabes en ny opfattelse. Og langt de fleste er ikke der endnu. Men det kommer. Men hele momentet med tiltalen skeptiker, er blot en illusion. En opfattelse, som flere dog deler, selvom den er ikke-eksisterende.” 

Så der findes ikke skeptikere? 

“Der findes mennesker, der anser sig selv for at være skeptisk. Men det er blot angsten for at se dem selv i øjnene, det dækker over”. 

Så hvad kan man gøre for den slags mennesker? 

“Først når de selv vælger at bevidstheden og opfattelsen kan ændres, vil de kigge dybt ind i ånden og være sande. Dette arbejde skal gøres af individet selv. Du kan velsagtens skubbe en mand igang med at løbe. Men han skal selv sætte foden frem for at komme igang, ellers falder han og du vil opleve projektion i form af: “Hvorfor skubbede du mig??”, da det er det lærte hos individet, at hvis noget ikke er godt, må det være dårligt. Alt eller intet.”

 

Tider til personlige sessions med clairvoyance & afdødekontakt

Jeg tilbyder forskellige, super brugbare konsultationer, deriblandt clairvoyant rådgivning, afdødekontakt, hypnose, coaching, numerologi og healing

I øjeblikket får jeg mange henvendelser vedr ventetid på personlig clairvoyance og afdødekontakt. 

Man kan pt ikke booke en tid til disse konsultationer, pga en lang venteliste der pt er på over 580 mennesker. 

Det betyder at der er cirka 4-5 års ventetid på en personlig session med clairvoyance, karmasittings & afdøde-kontakt💫 Pr. 1/1-2019 vil ventelisten til personlige sessions indenfor ovenstående, derfor lukkes. Så vil du på venteliste, har du muligheden nu, og frem til d. 31/12-2018. 

Men vær obs på at der er lang ventetid. Til gengæld er der ikke ligeså lang tids ventetid på øvrige konsultationer og ydelser. 

Ventelisten til personlige sessions indenfor clairvoyance, karmasittings og afdøde-kontakt åbnes først op igennem om cirka 2 år✌🏼Min assistent og jeg anbefaler dog altid gerne dygtige kollegaer, via mail, da jeg mener at det er vigtigt at få hjælpen, i det øjeblik man har brug for den.

Siden 2018 har jeg sat mere fokus på mine aftener, undervisning samt nye projekter, som jeg ligeledes vil i 2019 & 2020😁

Snarest vil jeg offentliggøre mine arrangementer og kurser for 2019, ligesom jeg er godt i gang med at opdatere mine hjemmesider🙈🙊

Husk du altid kan finde info på www.sebbastianlorantius.dk eller www.spirituelleworkshops.dk😊

– Ellers er man altid velkommen til at sende en mail til medium@sebbastianlorantius.dk 🤗

Kh.

Sebbastian Lorantius