✨Lidt om energien i øjeblikket✨

Er du forvirret? Fortvivlet? Mangler svar på et eller flere livsområder? Eller synes du rent ud sagt, at det hele falder sammen om ørerne på dig, og at det virker som en endeløs udfordring?

Vi er trådt ind i en ny tidsalder..
Omkring år 0 gik vi ind i Fiskens tidsalder, der regnes for at være kristendommens tidsalder. Omkring årtusindskiftet gik vi ind i en ny tidsalder: Vandbærerens, eller Vandmandens.

Vandmanden, astrologisk set, har brug for sin frihed. Derudover har vandmanden også en formidabel evne til at være original og tænke ud af boksen. Vandmanden nyder at gøre ting, som man ikke plejer, og derfor er det forventeligt med Vandmanden at man følger sin intuition, bruger sine iboende evner og går sine egne veje, samtidig med at man løfter i flok. For vandmanden er også socialt anlagt, som nyder fællesskab, og ikke mindst holder af holdningen om, at vi alle er lige.

De næste 2000 år vil vi være i Vandmanden/Vandbærerens tidsalder. Det vil betyde at vi står overfor et paradigmeskifte. For nogle begyndte det allerede for 10-15 år siden, mens det for andre først er begyndt omkring år 2020. Det var også året hvor mennesker på verdensplan oplevede store, radikale skift i deres liv, ligesom der blev ryddet op i energien på hele kloden via en såkaldt pandemi, der ramte næsten hele kloden.

Derfor går vi en interessant tid i møde. Helt konkret vil det betyde: Krige, naturen der siger fra, økonomiske udfordringer, politisk skifte globalt set, nedlæggelse af de systemer og styre, der ikke længere fungerer, nye måder at arbejde på, opbrud i relationer, der ikke giver dig noget længere, boligsituation der ændre sig, kropslige reaktioner på energiskifte samt et energetisk skifte, som vil betyde at flere i en længere periode kan og vil føle sig udmattede og trætte.

Puha! Blev du træt bare ved tanken? – Du er ikke alene, og det er netop derfor, du vil kunne opleve disse ting. For at forstå, at du ikke er alene, og at vi alle er ét: Vi vil opleve at det der tidligere har været kendt som jagten efter social status, at kende “de rigtige” mennesker, vil være uden betydning. Grådighed vil opløses som en aspirin i vandet og materialisme og jagten efter prestige, penge og overflod vil langsomt dale, eftersom at tidsalderens nu, betyder at vi får lov til at føle, at det ikke længere er det, der er af størst betydning.
Vi skal i denne tidsalder lære at forstå om intuition, empati, næstekærlighed, rummelighed, vores egen indre guddom, universets mysterier og ikke mindst: Livets storhed og sande formål.

Det betyder konkret at flere og flere vil arbejde sig henimod formål, og det der har sand betydning. Det betyder også, at det som du tror har betydning, vil enten fjerne sig fra dig, eller du vil fjerne dig fra det. For tiden er inde til balance, og netop dét er årsagen til at vi må opleve fx krig, for at kunne skabe det modsatte: Fred. Årsagen til at vi må opleve ensomhed = Forbundethed. Årsagen til fyring = Frihed.

Vægten står og gynger op og ned for at skabe en balance, og det er den balance der er brug for nu. Et gammelt ordsprog lyder: “Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Dette gør sig gældende i denne sammenhæng, da vi skal forstå, at vi ikke længere skal styre, hvad vi gerne vil have. Men derimod tage imod det, som bliver os givet – Også selvom det kan være ufattelig hårdt. Men husk: Det er et paradigmeskifte. Altså udelukkende et markant skifte af det, der allerede er. Så selvom vi ikke kommer sovende til det, så vil vi stadig kunne fortsætte på livsområder, som vi har gjort indtil nu, blot på en ny måde. Fx vil du kunne opleve: En nyopblomstring i forholdet, en positiv ændring i din arbejdssituation, en frigørelse fra de økonomiske bindinger, der kan stresse og tynge dig, bedre og mere givende relationer, med videre. Det betyder også: Øget fokus på dyrevelfærd, mere vegetarianisme, sundere natur, en styrket indsats mod sundhedsskadelige stoffer og anden kemi, mere oplysning, større indsigt hos mange mennesker, flere mennesker der hjælper andre hvad enten det er via sundhedsfagligt personale, alternativ behandling eller anden form for støtte, mere flow i arbejdsmiljøer, øget generel sundhed, gladere børn og unge, flere børn der viser sig at have indsigter, der for nuværende ligger udenfor vores fatteevne, skolesystemer der sætter mere fokus på den enkelte elevs trivsel, som medfører en større helhed, en ny form for videnskab, prisdyk på flere områder og meget mere.

Tiden er ligeledes inde til at vi kigger på, hvad vi kan gøre for andre, jorden og universet, og ikke os selv. En tid hvor loven om tiltrækning vil have dobbelt effekt, når vi giver os hen til dét, at vi har ro i det, der skal komme til os, det kommer.

Det er spændende tid, hvor du gradvist og trygt vil komme mere og mere hjem til dig og din sjæls kerne.
Nøgleordene for den kommende tid, som du vil opleve, og som du allerede nu kan arbejde dig henimod, hvis det lyster:

• Ro
• Kreativitet
• Næstekærlige handlinger, uden bagtanke
• Meditation
• Kropslig kontakt via fx yoga eller træning
• At følge din intuition
• Tænke i nye baner
• Uafhængighed
• Sunde relationer
• Tillid
• Tålmodighed

Alt er godt, og alt er som det skal være🙏🏻💫

– Sebbastian Lorantius ©

Opsøg ikke clairvoyante og medier

OPSØG IKKE CLAIRVOYANTE OG MEDIER

Wauw.. Noget af en udmelding, når jeg selv arbejder som clairvoyant medie og meget mere.. 

Til gengæld har jeg din opmærksomhed nu, for det jeg skal fortælle dig, er meget vigtigt. Så læs endelig med🙏🏻

Naturligvis kan jeg godt stå inde for, at man opsøger og benytter clairvoyante eller medier. Men jeg er også en stor fortaler for, at man finder svarene inde i sig selv.

For det der går igen under mine sessions er budskabet om, at vi alle har svarene selv. 

Når en clairvoyant arbejder har denne oftest kontakt til åndelige guider, som vejleder klienten via den clairvoyante. Andre kanaler benytter sig af kontakten til klientens højere selv, englehierkiet, opstegne mestre eller lign. Altså er der kontakt til en højere form for bevidsthed, som alle udspringer af det samme: Kilden. 

Det vil sige, at informationen egentlig kommer samme sted fra, men at informanterne beskæftiger sig med forskellige områder af livet. Fx vil en åndelig guide typisk guide og vejlede i livets spørgsmål som vedrører arbejde, uddannelse, familieliv, relationer osv., mens en ærkeengel sjældent vil komme med sådan nogle oplysninger, men primært viden og visdom om højere, åndelig forståelse samt spirituel og personlig udvikling, oftest via kanalisering.

Når jeg så henviser til Kilden, så er det ikke et eller andet sted i universet, som kun få udvalgte har kontakt til. Det har vi nemlig alle. Vi kan alle få sendt impulser fra Kilden/Universet/Den åndelige verden, men.. Udelukkende ud fra den frekvens, vores egen energi svinger på. Det er blandt andet årsagen til at nogle clairvoyante er gode til at vejlede i job-situationer, mens andre arbejder med karma, og andre igen kanaliserer, frem for at lave clairvoyance. 

Endvidere lever der, som en del af alkærligheden i universet, også sjæle, som har haft inkarnationer på den fysiske jord, og som kan betegnes som “afdøde”.
Dertil kan man opsøge et medie, som har evnen til at kommunikere med den åndelige verden, deriblandt de afdøde.
Men igen handler det om frekvens: Det betyder at mediet skal samstemme sin energimæssige frekvens med de individuelle sjæles frekvenser, hvilket er årsagen til, at kontakten enten kan være træg, spot on eller slet ikke til stede.

Fællesnævneren er:
Vi er alle i stand til at få svarene. Og du kan også selv connecte med dine kære på den anden side.
Du behøver ikke at gå til en clairvoyant for at få svar. Ofte vil du måske endda opleve, at clairvoyancen blot er en god bekræftelse på det, som du allerede ved.
Og dine afdøde har langt lettere ved at kommunikere med dig direkte, frem for via et medie.
Udfordringen kan dog være at de impulser, de tanker eller følelser du får sendt fra åndelig side, skydes væk fordi “det nok bare er ønsketænkning” mv. 

Det er det absolut ikke! Lyt til det, stol på dine fornemmelser, og lad ikke hjernen fylde med sit: “Når, det er nok bare mig”, eller “Ej, men så skal han komme igennem sådan og sådan” eller lign. Giv slip og lad spirits komme til. Invitér dem ind og stol på din intuition og din fornemmelse. 

Ikke alle bør arbejde som clairvoyant eller medie, men vi har alle kontakten til rådighed til os selv. Det handler blot om, hvor bevidst vi bruger kontakten i vores dagligdag. For spirits.. DE er der!🙏🏻

SÅ selvfølgelig kan jeg varmt anbefale brug af clairvoyante og medier.
Men jeg opfordrer samtidig til, at man ikke besøge sådanne kanaler i tide og utide, men derimod lære at selv mærke efter, stole på sine fornemmelser og bruge kontakten til sig selv. 

Dette er også årsagen til, at min holdning er at der gerne skal gå et halvt år mellem hver sitting, da der ellers er risiko for at man lægger ansvaret for sit eget liv i hænderne på den clairvoyante, og man derved bliver “bevidstløst” menneske, frem for et bevidst menneske. Alt med måde✨

Gennem mine sessioner henover de sidste 12 år, går budskaberne igen og igen: Brug din intuition, lær at lytte efter, bed os (ånderne) om hjælp, kald på os (de afdøde), stille dit sind og lad os komme til, mv. 

Jeg har derfor gennem årene udviklet en række kurser, der hjælper med netop dette: 

 • At stilne sindet, og lære at lytte til dig selv
 • At bruge din intuition bevidst
 • At åbne op og være bevidst om kontakten til ånderne, både dine guider og dine afdøde

Jeg nyder at være kanal🙏🏻 For det er SÅ givende. Men jeg nyder ligeså meget at hjælpe med og undervise i ovenstående ting, da de på hver deres måde kan være livsændrende. 

Jeg glæder mig til at se dig til et kursus eller en workshop. Eller hvem ved? Måske endda en uddannelse?✨
Læs mere om mine kurser og uddannelser her

– Sebbastian Lorantius ©

Hiver en clairvoyant oplysningerne ud af klienten?

Hvis nu vi legede, at de oplysninger der kom frem under en session, var oplysninger som en clairvoyant eller et medie udelukkende opfangede fra klienten.. Ville der så være åndelig kontakt? Højst sandsynligt ikke. Men hvad så hvis informationen der kommer, ikke er noget der ligger som en del af klientens bevidsthed?

– Under en session sidder klienten og jeg overfor hinanden, mens jeg størstedelen af tiden kigger væk eller sidder med lukkede øjne.. Hvorfor? Fokus!

I år er det 12 år siden, jeg begyndte at lave “sittings”/sessioner med mennesker, som enten ønskede clairvoyance eller afdødekontakt. Og lad os lige få det på plads med det samme:

 • En clairvoyant arbejder med clairvoyance, som er rådgivning/vejledning til klientens liv, hvor her-og-nu-situationen bliver sat i fokus, og hvor den clairvoyante måske opfanger nogle ting fra klientens fortid, og så fortæller om fremtidige muligheder, via de åndelige vejledere/guider. 
 • Et medie/medium arbejder med afdødekontakt, og lader de afdøde komme ind i energifeltet, som mediet arbejder i, for så at modtage evidens på tilstedeværelse, som er informationer som klienten gerne skal genkende, for at man ved “hvem der er igennem”. Derefter vil den afdøde komme med budskaber, som bekræfter at denne stadig følger med i sine efterladtes liv. 

Ind i mellem har jeg klienter, som kommer til en clairvoyance og meget gerne vil have afdødekontakt. Dertil må jeg fortælle, at der er forskel på afdødekontakt og clairvoyance, så hvis der nu ikke er tid nok til begge ting; Hvad ønsker klienten så, som hovedfokus?
– Det er nemlig en misforståethed at en clairvoyant laver afdødekontakt, og at et medie/medium “fortæller om fremtiden”.
Under clairvoyance er de åndelige guider til stede, som kan vejlede og guide i livets rundkørsel. Det gør de afdøde ikke, andet end at de kan fortælle om deres egne holdninger og meninger, eller måske fortælle, hvad de selv ville have gjort.
Alle der fungerer som medier kan dog godt lave clairvoyance, uden det er en force, men alle clairvoyante kan ikke nødvendigvis lave afdødekontakt. Så man kan altså sagtens være clairvoyant, uden at være medie/medium, men man kan ikke være medium, uden at være clairvoyant.

Nu ved du, hvorfra informationerne under en session kommer fra:
Fra klienten selv, fra de åndelige guider og fra de afdøde.

Men.. Fra klienten selv? Vil det altså sige, at den clairvoyante blot taler klienten efter munden, og siger det som vedkommende gerne vil høre? På ingen måde!

Under hver en session, handler det om energi. Det betyder at der skal være de allerbedste forudsætninger rent energimæssigt, som overhovedet muligt, for at klienten får mest udbytte af en session. 
Det betyder blandt andet at den clairvoyante/mediet skal være i balance, både fysisk og psykisk, men også at forholdende er i orden; Fx. at der ikke er for meget forstyrrelse, for meget støj mv. i lokalet, som sessionen foregår i, ligesom klienten helst skal være rolig og afslappet. Det betyder at hvis klienten fx. er meget, meget nervøs for sessionen, eller måske endda frygter den, eller er stresset, er påvirket, eller selv vil sætte dagsordenen med hvilken information der skal komme og fra hvem, så påvirker det energien og derved kontakten. Oftest vil den clairvoyante/mediet have et meget sensitivt nervesystem, så det betyder at hvis der er uro enten i/omkring lokalet eller i klienten, så kan den clairvoyante/mediets energi blive påvirket deraf.

Under clairvoyance “mærker” clairvoyanten klienten, eller måske endda “scanner” klientens energikrop, hvor den clairvoyante fx. kan mærke ubalancer som stress eller lignende hos klienten, for at få et billede af hvor klienten er her og nu i sit liv. Det betyder også at clairvoyanten via denne indføling måske kan mærke klientens barndom, mærke vrede rettet mod en forælder eller lignende, fordi clairvoyanten kan mærke det via klientens energikrop, også kaldet auraen. Lad os sige at den clairvoyante mærker en følelse af sorg. Og via denne følelse henvender clairvoyanten sig til sin guide, som måske fortæller den clairvoyante, at klienten lige er kommet ud af et forhold, for eksempel. 
Og via den selvsamme guide kan clairvoyanten så vejlede og guide klienten i denne proces, og hvis klienten er “heldig” får den clairvoyante måske også “adgang” til en fremtidig mulighed i form af en ny, opblomstrende kærlighed. Det er dog udelukkende en mulighed, og ikke den endegyldige sandhed, da vi altid har vores egen frie vilje. 

Sådan vil en clairvoyance oftest foregå. Men hvordan kan man vide sig sikker på, at clairvoyanten ikke blot fortæller om klientens ønsketænkning? Først og fremmest: En trænet, dygtig clairvoyant kan skelne mellem ønsketænkning og reel vejledning fra guiderne. Derudover, ville det være telepati (tankeoverførsel, forf.), hvis clairvoyanten skulle opfange klientens ønsketænkning. Og at være clairvoyant er ikke lig med at være dygtig til telepati. Jeg personligt er elendig til det, medmindre det drejer sig om nogle meget, meget få nære relationer til mig.

Så hvordan kan man vide, om en clairvoyant blot opsamle informationen fra klienten, eller om der er reel kontakt med åndelige guider? Først og fremmest vil clairvoyance oftest være en god bekræftelse af det, man allerede ved i forvejen, da vi som regel altid er på rette spor, blot så længe vi bruger vores mavefornemmelse. Men validiteten af clairvoyantens ord vedrørende de fremtidige muligheder kan ses, hvis clairvoyanten nævner en mulighed eller information, som man ikke selv havde i tankerne. Lad mig bruge et eksempel:

For efterhånden otte år siden havde jeg en klarsynsaften i Jylland.
En kvinde spørger ind til sit arbejde, og arbejder i forvejen med noget administrativt/praktisk arbejde. Jeg fornemmer kraftigt, at hun ville være god til mennesker, og specielt børn, hvilket jeg fortæller hende. Hendes reaktion er: “Jeg skal **** ikke arbejde med børn!” Jeg husker hende som have meget, meget modstand på dette budskab. 

Det interessante ved det, er at selvsamme kvinde et halvt år senere, sender en besked til mig på Facebook, hvor hun fortæller, at hun af uransagelige årsager er havnet i et job.. Med børn! Og hun holder virkelig af det! 

Her kunne det tænkes, at jeg “havde været heldig” og havde “gættet rigtigt”, men kvinden havde end ikke tænkt på denne mulighed selv, og afviste den kraftigt.
Jeg har siden haft ufattelig mange af sådan nogle situationer, specielt også med gravide der har sagt: “Tjo, tja, njaar”, når jeg har fortalt om muligheden for at få flere børn, og i mange af disse sessions har det vist sig, at klienten har været gravid i et meget tidligt stadie (1-2 uger efter) under sessionen. Det er fascinerende, hvordan den åndelige verden arbejder!

Under afdødekontakt skaber mediet oftest et energifelt, som mediet og klienten sidder i sammen. Det gør at mediet også kan mærke klienten, fx. hvis denne er i stor sorg og måske ikke mentalt klar til kontakt, men hvis klienten er, så inviterer mediet klientens afdøde ind i energifeltet, og en efter en, vil de give sig til kende. Nogle afdøde er rigtig dygtige til at kommunikere, hvilket måske medfører at jeg får konkrete datoer for mærkedage, navne på den afdøde eller relationer, mv. Altså konkrete facts, der kan bevise livet efter døden, hvor kun klienten, der som den pårørende kan validere om der er kontakt eller ej. Denne form for medieskab kaldes for Faktuelt medieskab. Andre afdøde giver mig måske en følelse af hvordan de døde. Lad os sige, at en ældre mand kommer igennem; Jeg hører en hosten, føler at jeg får ondt i lungerne, og senere i sessionen siger han: “Kræft” eller viser mig måske et scanningsbillede med sorte pletter på lungerne. Andre afdøde giver blot en følelse af deres personlighed, eller viser måske hvordan de har boet, ligesom jeg kan få en lugt af roser eller en smag af alkohol i munden, hvis den afdøde har været glad for nogle af disse ting. Dette kan også være “beviselig” information, men går ind under kategorien Spirituelt medieskab, hvor den afdødes tilstedeværelse kan blive så klar og tydelig, at klienten måske endda selv er i stand til at mærke den afdødes tilstedeværelse. Den ene form for medieskab er ikke bedre end den anden, men grunden til at begge nævnes er fordi, det er vigtigt at mane til jorden, at der er forskel på mennesker, og derved også ånder. Nogle ånder er super dygtige til at fortælle om en særlig mærkedag, mens andre blot vil vise rundt i hjemmet. Og derudover har hvert medie også sine egne forcer og kompetencer. En er måske dygtig til at opfange navne, mens en anden nærmest er specialist i dødsårsager. 

Det betyder at de afdøde er ligeså forskellige i deres måder at kommunikere på, som vi fysisk levende er. Men til gengæld bliver den afdøde bedre gang for gang, efterhånden som den afdøde kommer mere og mere igennem. Derudover vil mediets guide altid stå og hjælpe de afdøde ordentligt igennem. I august 2017 lavede jeg et blogindlæg om åndelig kommunikation: Når ånderne vil noget andet – End du vil, som handler om vores forestilling om hvem der skal komme igennem, hvordan de afdøde skal komme igennem, og hvad de skal nævne. Men hvordan kan vi lige vide os sikre på, at der rent faktisk er kontakt, og at minderne ikke bare er “samlet op” fra klientens energi? Lad os bruge et eksempel:

Under hver en session er det en uskreven tommelfingerregel indenfor det spirituelle, at størstedelen af informationen gerne skal vække genklang og give mening. Gerne 80 %, mens de resterende 20 % måske giver mening på et senere tidspunkt. 
Når en information ikke giver mening, vil det oftest være en af de tre forskellige faktorer, der spiller ind over:
1. Klienten kan ikke huske informationen.
2. Klienten ved ikke noget om det nævnte.
3. Mediet opfanger og videreformidler informationen forkert.
– Et par gange under sessions har jeg oplevet, at der er blevet nævnt noget fra den afdøde, som klienten ikke har kunne genkende. Og her er det vigtigt som klient at sige: “Det ved jeg ikke,” eller “Det kan jeg ikke huske,” frem for: “Nej, det er ikke rigtigt,” medmindre man ved at det ikke er korrekt.
Senest havde jeg for nogle uger siden en kvinde til en session, hvor hendes afdøde far var igennem.
Faren nævner et smykke, som jeg beskriver. Klienten spørger ind til om det kan være et andet smykke, som hun så beskriver, og da jeg spørger faren holder han kraftigt fast i sin beskrivelse, og afviser at det er det smykke, som hans datter omtaler. Hun kan dog ikke relatere til det smykke, og jeg beder hende derfor tjekke op på det.
Et par dage senere modtog jeg en mail, hvor klienten fortæller, at hun nu har fundet det smykke, som faren nævnte, og at hans beskrivelse af det, naturligvis passer. 

Wauw.. Jeg bliver gang på gang fascineret over den åndelige verdens måder at kommunikere på. Og da jeg fik mailen fra klienten, sendte jeg en kærlig tak til hendes afdøde for at gøre et godt stykke arbejde for at komme igennem. For det vi skal have i mente, det er at vores afdøde altid gør deres ypperste for at komme klart og tydeligt igennem, og bruger en del energi på det. Så vi skal huske at takke dem.
Ovennævnte oplevelse er et fantastisk eksempel som bevis på liv efter den fysiske død. Selvom at den afdøde ikke nødvendigvis kommer med kolde facts som navn, efternavn, vejnavne, mv., så bekræfter de stadig deres liv i efterlivet. Og ovennævnte oplevelse er også et strålende bevis på, at der er kontakt med en ikke-fysisk tilstedeværelse, og at det ikke blot er en aflæsning af klientens energi, for hvis det var tilfældet, så havde klienten kunne huske det nævnte. Men eftersom at klienten ingen anelse har om det nævnte, så kan det bruges som eksempel i bevisførelsen på, at informationen kommer fra den afdøde selv.

Jeg nyder derfor når der kommer information, som sindet/bevidstheden hos klienten ikke er bevidst om på det givne tidspunkt, og som klienten så bliver bevidstgjort om senere hen. Ligeledes er det en fascinerende iagttagelse af hvordan åndekommunikationen fungerer, og endnu et tegn på, at nogle gange skal vi blot give slip på egoets behov for hvem, hvordan, hvilket og hvad. Hvad enten det er under afdødekontakt eller clairvoyance.
For når vi gør det, så lader vi spirits komme til, og så åbner døren til en verden, som vi måske ikke forstår, men hvor brikkerne i det store puslespil langsomt falder mere og mere på plads.

– Sebbastian Lorantius ©

 

En mail fra en undrende

Hej Sebbastian.“, starter en mail til mig fra en kvinde. Hun undrer sig over nogle oplevelser, som hun har haft med clairvoyante, og som har gjort hende endnu mere i tvivl. Hun fortsætter:
“Jeg vil ikke fornuværende booke en tid, fordi jeg er utrolig forvirret. To clairvoyanter uafhængig af hinanden har givet mig fuldstændig modstridende oplysninger om mine forældre og om min kommende boligsituation, så mit spørgsmål til dig er nu: Burde alle clairvoyanter ikke få samme svar om mig?? Jeg er meget usikker på nu, om jeg vil bruge penge på en session når de givende oplysninger var direkte forkerte 🙁 Jeg har forståelse for, hvis du ikke svarer, når jeg ingen tid booker endnu.”

Clairvoyancer bør altid være til gavn og glæde. Men vi har også altid selv et ansvar i de valg vi tager, og derfor kan det nogle gange forvirre, hvis vi opsøger flere forskellige clairvoyante, selvom svarende hos forskellige clairvoyante bør være nogenlunde enslydende. Så mit svar til kvinden blev:

Hej ****.

Tak for din henvendelse, og tak for din tillid.

Først og fremmest er jeg ked af, at du har haft de oplevelser med modsatrettede oplevelser hos kollegaer af mig.
Jeg vil starte med besvarelsen af dit spørgsmål, ved at stille dig et spørgsmål:

Hvordan kan det være, at du har været hos to forskellige clairvoyante, for at få svar? 🙂
Ikke at der er noget galt i det.. Men årsagen til mit spørgsmål, finder du måske i mit svar på din mail:

Jeg forstår godt, at du kan være usikker på at bestille tid hos en clairvoyant (i dette tilfælde hos mig), når du har haft en uheldig oplevelse på den måde, som du beskriver i din mail.
Dernæst må jeg også sige, at jeg ikke ville tage nogle ind, medmindre det er minimum et halvt år siden, man sidst fik en session (gerne et år).

Alle clairvoyante får tingene ind forskelligt. Som udgangspunkt burde clairvoyante få samme slags informationer fra åndelig side, men det afhænger meget af, hvordan den clairvoyante arbejder og hvad den åndelige verden mener man skal have at vide lige nu og her. Nogle clairvoyante ser tingene meget i billeder, andre føler meget kraftigt, og andre igen får måske ord. Derudover kan de billeder der kommer undervejs, fx have en symbolsk betydning, som den clairvoyante så skal oversætte, uden at begynde at tolke. Begynder den clairvoyante at tolke, er der risiko for at den clairvoyante kan blande sin egen fantasi ind over, og der kan komme information, der derfor ikke er korrekt. Men det vil du som udgangspunkt ikke opleve hos en professionel clairvoyant med hundrede, måske endda tusindvis, af sessions i bagagen og mange års erfaring, da denne har lært at skelne i informationerne via skelneevnen.

Derudover så er det også vigtigt for mig at påpege at clairvoyante ALDRIG er den endegyldige sandhed.
Overfor mine klienter beskriver jeg det således:

Forestil dig at du er i rundkørsel, hvor der er forskellige veje. Disse veje er muligheder. Du bestemmer helt selv i dit liv, om du tager den ene eller anden vej, men den clairvoyante er gps’en der fortæller dig, hvad sker der hvis du tager den vej, og hvad sker der hvis du tager den anden vej.

Dette skyldes at vi igennem livet har et startspunkt og et slutpunkt. Alt hvad der sker derimellem vælger vi (som udgangspunkt), selv. Så kan der være nogle karmiskbetonede oplevelser, fx hvis vi får børn, som ligger fast fra start. Men langt det meste afhænger af de valg vi tager i det fysiske liv, da vi har vores frie vilje. Derfor kan man ikke som clairvoyant sige: “Jeg VED, at det vil være sådan og sådan!” fordi det altid afhænger af vores frie vilje og evne til at tage ansvar i vores eget liv. Jeg plejer at bruge dette eksempel:

Hvis en kvinde får af vide fra åndelig side, at hun får et barn om 1 år, jamen så kræver det af hende, at hun går ud og finder den her mand, eller gør en aktiv indsats i at få barnet selv. For hvis hun ikke gør dette, jamen så kommer dette barn jo ikke, medmindre vi skal tro på fortællingen om Helligånden og Jomfru Maria.

Så hvorfor du har fået to forskellige modsatrettede svar, skal jeg ikke kunne svare på, men ofte er det disse årsager, der spiller ind over:

 • Den ene clairvoyante har taget fejl, eller tolket “forkert” på det (Det kan ske! Clairvoyante er ikke fuldendte)
 • Den ene har været mere dygtig til de emner, du har spurgt ind til, og derfor kan være mere konkret
 • Dine muligheder har ændret sig. Hvis du fx har haft nogle tanker om de emner, du kom med, mellem 1. og 2. session, så kan mulighederne ændre sig, og derved vil svarene også ændre sig (clairvoyance er udelukkende et øjebliksbillede, men med mulighed for at få indblik i muligheder for nærmeste fremtid) 
 • Ift det med dine forældre, så spiller deres frie vilje også ind over, og kan påvirke budskabet. 
 • Ift flytning, så kan det sagtens være at begge clairvoyante har ret, men har “set” to forskellige perioder (eller måske endda to forskellige muligheder med begge boliger, i samme periode, hvor du måske kommer til at skulle vælge mellem det ene eller andet)
 • Det kan også være, at de ikke har været skarpe på at “se” fremtidige muligheder, men blot har kompetencer indenfor den udvikling der ligger lige nu og her

Dernæst vil jeg påpege, at clairvoyant rådgivning jo udelukkende er hjælp til selvhjælp, og aldrig den endegyldige sandhed (dertil vil jeg anbefale en decideret spåkone).
Clairvoyance er rådgivning fra åndelig side, hvorfor man kan risikere at forvirre sig selv ved at opsøge flere forskellige clairvoyante indenfor forholdsvist kort tid, da de alle arbejder forskelligt og endda har forskellige kompetencer, eller fokusområder (dog vil de fleste clairvoyante arbejde “all-around” ift hvad den åndelige verden mener, der er brug for at få belyst).

Under clairvoyance er der kontakt til både din sjæl samt den åndelige verden, hvor der ofte under en clairvoyance vil være en genkendelighed i det der bliver nævnt, hvorfor det også ind i mellem kan opleves som en bekræftelse af, hvad du ved i forvejen, men har brug for et kærlig skub i retning af. Andre gange kan det være information, som slet ikke giver mening her og nu, men som fx giver mening på længere sigt, og det gør ikke nødvendigvis informationen forkert, da der blot er kommet information om en fremtidig mulighed, som man måske slet ikke øjner her og nu, fordi man er et andet sted på et senere tidspunkt i livet.
Men oftest vil det være det førstnævnte, man oplever under clairvoyance, med stor genkendelighed og bekræftelse, ligesom det kan give et skub i den retning, der måtte være brug for, der kan styrke ens egen intuition og mavefornemmelse, således at vi træffer de beslutninger, vi selv kan mærke er de rigtige for os, i stedet for at opsøge en clairvoyant fx.

Jeg beklager det lange svar, men synes ikke at noget så essentielt som det, du spørger ind til, skal eller kan spidses af med et kort svar.

Jeg håber, at du har fået svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at skrive igen 🙂
Med ønsket om afklaring og skønne muligheder på din vej, som føles helt rigtige for dig 🙂
Rigtig god dag.

Mvh. Sebbastian”

Så jeg vil til enhver tid opfordre til at bruge den sunde fornuft, følge sin mavefornemmelse og ikke opsøge den ene clairvoyant efter den anden, da det kan skabe forvirring. Tag de svar, du synes du kan bruge til noget, under en clairvoyance, og så lad resten ligge. Måske det kan bruges til noget på et senere tidspunkt?
Clairvoyance er altid hjælp til selvhjælp, og ALDRIG endegyldige sandheder, og derved et fantastisk værktøj til at få noget guidning i livets rundkørsel 🙂

Om universet og hvad vi tror, vi ved

Mit arbejde handler det ikke om tro. Det handler derimod om at føle og sanse, og at være bevidst. Men hvad er vi egentligt bevidste om?
Det interessante i det her er, at ingen af os har svarene. Netop når vi tror, vi ved noget, udvikles denne viden, således at vi opdager noget nyt, og vi derved ingenting forstår.

Et eksempel ift at vide: Nogle gange i mit arbejde som clairvoyant, har jeg mødt mennesker, som stiller sig skeptiske overfor det, jeg laver. Og det er da fornuftigt at være skeptisk. Men oftest er argumentet, at det ikke kan bevises.
Nej, det er korrekt. Men hvad kan det?
Lad os tage universet som udgangspunkt.. Dens opståen bygger på forskellige teorier, som hele tiden udvikles og udvides, og derved kommer der nye teorier, der skal undersøges.

Så når alt kommer til alt… Hvordan universet opstod, kan på nuværende tidspunkt ikke videnskabeligt forklares, på trods af utallige teorier, selv efter milliarder af år.
Så hvordan kan vi tillade os, at være påståelige omkring hvad der kan videnskabeligt bevises, og hvad der ikke kan, når udviklingen i naturvidenskaben er en konstant rotation, der hele tiden finder frem til nye “resultater”, som atter erstattes af nye resultater endnu en gang?

Sandheden må være, ifølge min teori, at ingen af os kender svarene. Hverken om universet, om sindet eller om åndelig kontakt, eller noget fjerde.
Så hvad kan vi bruge det til? Jeg tror på, at det kan hjælpe os til at accepterer og respekterer andres syn på verdenen med visheden om, at ingen af os har de endegyldige svar, og så tage de teorier, værktøj i værktøjskassen og synspunkter, der stemmer overens med vores eget, ind og gøre det til en del af os, som kan danne en bevidsthed, som derfor gør os til mere bevidste mennesker.

– Sebbastian Lorantius ©