Energien pt. (om energien blandt os mennesker fra maj-december 2019)

– Alle bør give sig selv lov til at gå en tur i Dyrehaven og på Eremitagen i denne tid, hvor energien kan føles tung og træg. – Privatfoto.

Hvor skal jeg starte? Jeg kan vel starte med at fortælle, at jeg over en længere periode har ville lave dette skriv, men energien har ganske enkelt ikke været til. Og det er meget sigende for energien pt.

Der er nogle overordnede punkter, som energien pt går ind og påvirker:
– Livsenergi og livskraft
– Relationer til andre
– Arbejde
– Økonomi
– Helbred

I øjeblikket bliver der arbejdet intenst hos mange mennesker på de tre nederste chakraer: Solar Plexus, Milt & hara-chakraet samt rod-chakraet.
Chakraer er psykiske energicentre i det energetiske felt/vores aura, som bliver påvirket af tanker, følelser, handlinger og kort sagt: energi.
Det betyder, at der arbejdes hos de fleste mennesker på følgende områder: Livsenergi, jordforbindelsen, ansvarsfølelsen, at stå på egne ben, angst, tillid, overlevelsesfølelsen, kreativitet, kommunikation & mangel på samme, meninger og holdninger & grænsesætning.

Helt konkret har sommerperioden 2019 betydet at de fleste mennesker skulle lade op. Som om at det var “stilhed før stormen”. Som om at “noget godt” venter lige om hjørnet. Og ja, det var 100 % stilhed før stormen. Men på sådan en måde, at de mange mennesker efter sommerperioden måtte give slip. Enten i relationer eller via fysiske dødsfald, selvom det virker helt uforståeligt. Så du har måske mistet, eller kender nogle der har, eller du har arbejdet med dine relationer og givet slip på “gamle venskaber”, ligesom mange par også har valgt at gå hver til sit.

Nu er efterårsperioden snart overstået, hvilket har en været en lærerig tid for de fleste.
Mange er blevet udfordret på følelsen af angst, og at stå i sig selv, blandt andet arbejdsmæssigt og økonomisk. En konkret ting er ret kendetegnende for denne periode: Stresscoaches går ned med stress i denne periode. For en del lønmodtagere er det kommet til udtryk via pludselige, og oftest uretfærdige, fyringer, fordi vi netop bliver øvet i at sætte foden i jorden og stå ved os selv.
For mange selvstændige har det betydet flow i forhold til at igangsætte projekter og idéer, dog uden at disse bliver ført ordentligt ud i livet, eller taget imod med åbne arme, hvilket bunder ud i aflysninger af projekter, arrangementer eller lignende. Deraf også at samarbejde kan ophører.

Nu går vi vintertiden i møde. Energien minder lidt om efterårs-perioden, men det der er meget fremtræden ved denne energiperiode er, at du har en kreativitet og en drivkraft i dig, som du måske ikke føler, du kommer ud over kanten med. Og det udformer sig i følelsen af at blive misforstået, få sat ord på det du føler og tænker, få sværere ved at stå i dig selv, selvom du føler dig stærkere i at sige fra, fordi du er blevet bevidst om denne side af dig selv, som du kan mærke som en indre uro, der kan opleves forskelligt fra person til person: Nogle bliver syge igennem forkølelse, influenza og lignende, nogle oplever at være i osteklokke og være “ved siden af sig selv”, mens andre igen bliver påvirket af energien via søvnen, som bliver urolig, ofte pga en stærk følelse af energi på psykisk plan, men manglende energi og derved en afkræftet følelse fysisk, som kan skabe en følelse af at have svært ved at tage sig sammen til fx. almindelige gøremål.

Så hvorfor sker dette?
Lad mig vende tilbage til “stilhed før stormen”-følelsen, omkring sommerperioden.
Omkring august/september sker der flere ting, både rent personligt, men også mere globalt, som alt sammen handler om at give slip, på den ene eller anden måde. For nogle har det været følelsen af at “roden med alle dens rødder, er blevet revet op”, og det har nu skabt en følelse af forvirring, simpelthen fordi det sker med det formål, at vi skal stå stærkere i vores eget lys.
Energien handler ikke om at stå stærkt i sig selv, for det har vi gennem denne periode fra maj-oktober, lært, men det handler om at genconnecte med vores eget indre lys, som altid er en del af os. Vores egen power, kraft, spiritualitet og kreativitet. Tiden handler pt om “lysaktivering” hvorfor vi kan opleve, både personligt og globalt, oplevelser som udfordrer os, simpelthen fordi vi alle sammen skal lære at handle ud fra et rent hjerte. “Stormen” er ved at lægge sig, hvilket viser sig i form af, at de fleste nu er ved at få en “aha”-følelse, som skaber en bevidsthed om den ændring der er ved at ske i den enkeltes liv.

Tiden er inde til, at du kigger på sig selv i samme kærlighed, som du ville kigge på et spædbarn. Der er brug for en “oprydning”, som går ud på, at mange mennesker i denne tid ville have godt af at: Rydde op fysisk i dit hjem & endelig gøre det, som du brænder allermest for, mens andre har brug for grounde med jorden og meditere. Det er nu al din gamle angst, frygt, vrede og ked-af-det-hed har brug for at slippe. Det kan være du har brug for hjælp til dette via en terapeut eller behandler, men langt de fleste ville kunne slippe dette ved at give sig selv lov til at være i disse følelser pt, også selvom at følelsen måtte vise sig via en modløshed.
90 % af dem der måtte opleve ovenstående, har brug for at gå en god, lang tur, gerne i naturen/skoven, da det vil skabe grounding og samtidig give hovedet ro til at lade være med at forstå, og bare være i det.

Det gode ved det her, er at du ikke er alene om det, og at mange andre oplever det samme.
Det endnu bedre er, at du nu kan arbejde bevidst med de gamle ting, du har med i bagagen for at stråle som det lys, du i virkeligheden er.
Energien vil ændre sig omkring midten af december, cirka omkring fuldmånen d. 12 december, hvor energien vil blive mere opløftet, mere motiverende og mere livsgivende, frem for energikrævende.
For mange betyder året 2020 derfor også nye begyndelser, som har til formål at lade dit lys stråle endnu mere kraftigt end tidligere🤩

Jeg ønsker dig en god rejse i din udvikling🌟🌷

Kærligst Sebbastian.
www.SebbastianLorantius.dk