Clairvoyance – Fup eller fakta?

For nogle er clairvoyance stadig forudsigelser og krystalkugler.. Mens det for andre er rådgivning. Og for nogle helt tredje er clairvoyance fup og en by i Rusland.

Dette blogindlæg handler om forskellen på holdning og konklusion af noget reelt. Det handler om fup og fakta, og hvordan ordvalget kan have en betydning for, hvordan du må udtale dig.

Der findes brodne kar indenfor alle brancher. Også indenfor den “spirituelle” branche. Men hvis jeg begyndte at gøre mig herre over, hvem jeg mener, ikke er reelle, hvem ville jeg så være? For hvorom alting er.. Hvem har så det endelige svar og den endelige sandhed? For sandheden, hvad er den?

Derfor forholder jeg mig udelukkende til fakta i dette indlæg.

Lad mig starte med at sige, at jeg i min tid som clairvoyant, har prøvet flere gange, at blive kaldt “svindler”.

“Noget af det værste jeg har oplevet var en herre, der fandt vej til min personlige facebookprofil for en del år siden, og skrev at jeg burde komme i en gabestok til offentlig skue for at blive spyttet på. Eller dengang jeg ved en offentlig klarsynsdemonstration som 19-årig fik af vide af en beruset herre, som rejste ved det første budskab, der skulle leveres, at jeg var fupmager, og at han ville slå mig ned, næste gang han så mig.” – Sebbastian Lorantius.

– Jeg synes selv, at jeg har en rimelig lang lunte. Men hvis det kommer til trusler eller lignende, så sætter jeg grænsen. Jeg går meget op i respekt, og at behandle andre, som jeg selv ønsker at blive behandlet, ligesom jeg har en høj retfærdighedssans.

Fakta er, at clairvoyance ikke kan dokumenteres, da det oftest er præget af indre oplevelser, og derved mentalt. Så rent videnskabeligt findes der på nuværende tidspunkt ikke noget belæg for dette.

Der er i over 100 år forsket videnskabeligt i både clairvoyance, medieskab (mentalt & fysisk kontakt til ånder) og healing, i både udlandet og Danmark. I Danmark har det dog primært været det fysiske medieskab der blev forsket i, for snart 100 år siden via det fysiske medie Einer Nielsen: Videnskabsfolk forskede i ånder.
– Derudover er der forsket meget i meditation. Og meditation har vist sig at være vejen frem for de fleste clairvoyante, da man via meditation opnår en ro, så nervesystemet og amygdala (krybdyrhjernen der reagerer på overlevelse og fare), langsomt slapper af, så sanserne aktiveres, også de ikke-fysiske sanser, som clairvoyante bruger: Klarfølelsen, som er følelsen af noget, fx. hvad klienten gennemgår lige nu, eller følelsen af en tilstedeværelse. Klarsynet, som giver indre billeder, fx. af symbolsk betydning der skabes via den kreative hjernehalvdel, eller billeder af hvordan fx en afdød så ud. Klarhørelsen, hvor fx ord eller sætninger kan komme for det indre øre, eller som en tanke. Altså alt sammen indre oplevelser, der påvirkes af opfattelsesevnen, da der skabes ro i det limbiske system, der også er kendt som den følelsesmæssige hjerne, og derfor giver det mening, når en clairvoyant siger: “Jeg føler, at…”.

Så på denne måde går meditation ind og stimulerer sanserne som clairvoyant, som gør at den clairvoyante kan ligge hjernen lidt på hylden og ikke tænke, men blot fornemme/føle, se og høre. Der er lavet undersøgelser, der viser at meditation går ind og skaber en rolig, stabiliserende energi i hjernen, hvoraf der er målt hjernebølger, der svinger på en lavere frekvens. Så helt videnskabeligt set, sænkes hjernebølgerne under meditation, og vi er mere i kontakt med det ubevidste og de ikke-fysiske sanser. Og derved opstår en tilstand, hvor der kan videreformidles energi, fx. healing eller budskaber fra den åndelige verden.
Her kan du læse mere om, hvad der sker under meditation: Meditation forandrer vores hjerner.
– Måske kan clairvoyance en dag videnskabeligt bevises, indtil da må vi dog forholde os til, at det er præget af opfattelsesevnen, som også har vist sig at være forskellig fra person til person. Så at du opfatter noget som fup, er ikke nødvendigvis sådan det reelt set er, eftersom at en anden ikke nødvendigvis deler samme opfattelse.

Nu hvor vi har fakta på plads, er det tid til at få styr på fuppen ved clairvoyance.

Som tidligere nævnt, er clairvoyance præget af opfattelse. Og hvis du oplever at noget er fup, så er det ikke fup. Så er det en personlig holdning, der er præget af din opfattelse. Og hvis en anden oplever, at noget er sandt og rigtigt, og ikke fup, så er det ikke klassificeret som fup, men heller ikke noget der er videnskabeligt bevist, men udelukkende præget af opfattelsen.

Men hvornår kan vi så kalde det for fup eller svindel eller humbug eller lignende ord? Sandheden, som bekendt jo er ilde hørt, er at det kan vi ikke. Og vi MÅ ikke. Vidste du, at hvis du kalder en clairvoyant for fupmager, så begår du en lovovertrædelse? Jeg ved det. Det lyder lidt vildt, men det er sådan det er.

Det er nemlig fakta. Det er sådan, at vi må ytre os i Danmark, med vores personlige holdning og opfattelse, men vi må ikke beskylde andre for at fuppe. For at fuppe er lovovertrædelse, og derved beskylder du en clairvoyant for at overtræde loven, men hvor er belægget for det? Fakta er, at der ikke findes belæg for at det er fup. Men fakta er også, at der heller ikke findes belæg for, at det ikke er fup.

– Så i princippet kan du straffes med bøde, hvis du beskylder en anden for fup, men uden at have belæg for det.
For nogle kan dette være svært at forholde sig til, så her er et link, der kan forklare det:
Injurier – Pas på hvad du siger eller skriver om andre… Det kan koste dig dyrt!

Så selvom du i arrigskab efter en dårlig oplevelse hos en clairvoyant, beskylder vedkommende for at være svindler, eller blot hvis du vil til bunds i clairvoyantes “plattenslageri” fordi de “narre folk”, så må du ikke ifølge lovgivningen gøre dette, men derimod må du godt ytre din personlige opfattelse, fx. “Jeg tror ikke på det, fordi at…”. Igen er vi ved opfattelse.

Så hvad vil jeg sige med det her?
– Først og fremmest vil jeg forholde mig til fakta. For i søgen efter svar, kan der være brug for lidt rationel tankegang. Men i den rationelle tankegang, kan der også være så meget fastlåst opfattelse af en bestemt ting, at man ikke forholder sig rationelt til tingene.

For hvorom alting er, er der, når alt kommer til alt, ingen af os der har det endegyldige svar.

Og efter min opfattelse, er det dét, vi skal hjælpe hinanden til at forstå. Vi skal lære af hinanden. Og ved at bruge vores empati og sympati, kan vi måske lære noget af andre. Forestil dig livet som et stort skuespil uden manuskript. I skuespillet har du medspillere, som karakteren, du spiller, har brug for at have omkring sig, for at kunne udvikles undervejs og blive den bedste udgave af sig selv.
Og det er efterhånden også bevist, at ét menneske ikke kan redde hele verdenen. Men hvis et menneske gør en lille forskel, kan dette rykke noget i det store, hele billede, med en dominoeffekt. På den måde, er det fuldstændig op til dig, om du beslutter at bruge din energi på at sige “Pyt skidt” i livet eller vælger at pådutte andre mennesker dine egne, personlige holdninger. Uanset hvad, er det dog vigtigt, at du forholder dig til fakta undervejs og rationelt til det. God fornøjelse på “livets vej” 🙂

Kh. Sebbastian
www.SebbastianLorantius.dk

Energi-update (om energien blandt os mennesker fra maj-december 2019)

Energien pt. (om energien blandt os mennesker fra maj-december 2019)

– Alle bør give sig selv lov til at gå en tur i Dyrehaven og på Eremitagen i denne tid, hvor energien kan føles tung og træg. – Privatfoto.

Hvor skal jeg starte? Jeg kan vel starte med at fortælle, at jeg over en længere periode har ville lave dette skriv, men energien har ganske enkelt ikke været til. Og det er meget sigende for energien pt.

Der er nogle overordnede punkter, som energien pt går ind og påvirker:
– Livsenergi og livskraft
– Relationer til andre
– Arbejde
– Økonomi
– Helbred

I øjeblikket bliver der arbejdet intenst hos mange mennesker på de tre nederste chakraer: Solar Plexus, Milt & hara-chakraet samt rod-chakraet.
Chakraer er psykiske energicentre i det energetiske felt/vores aura, som bliver påvirket af tanker, følelser, handlinger og kort sagt: energi.
Det betyder, at der arbejdes hos de fleste mennesker på følgende områder: Livsenergi, jordforbindelsen, ansvarsfølelsen, at stå på egne ben, angst, tillid, overlevelsesfølelsen, kreativitet, kommunikation & mangel på samme, meninger og holdninger & grænsesætning.

Helt konkret har sommerperioden 2019 betydet at de fleste mennesker skulle lade op. Som om at det var “stilhed før stormen”. Som om at “noget godt” venter lige om hjørnet. Og ja, det var 100 % stilhed før stormen. Men på sådan en måde, at de mange mennesker efter sommerperioden måtte give slip. Enten i relationer eller via fysiske dødsfald, selvom det virker helt uforståeligt. Så du har måske mistet, eller kender nogle der har, eller du har arbejdet med dine relationer og givet slip på “gamle venskaber”, ligesom mange par også har valgt at gå hver til sit.

Nu er efterårsperioden snart overstået, hvilket har en været en lærerig tid for de fleste.
Mange er blevet udfordret på følelsen af angst, og at stå i sig selv, blandt andet arbejdsmæssigt og økonomisk. En konkret ting er ret kendetegnende for denne periode: Stresscoaches går ned med stress i denne periode. For en del lønmodtagere er det kommet til udtryk via pludselige, og oftest uretfærdige, fyringer, fordi vi netop bliver øvet i at sætte foden i jorden og stå ved os selv.
For mange selvstændige har det betydet flow i forhold til at igangsætte projekter og idéer, dog uden at disse bliver ført ordentligt ud i livet, eller taget imod med åbne arme, hvilket bunder ud i aflysninger af projekter, arrangementer eller lignende. Deraf også at samarbejde kan ophører.

Nu går vi vintertiden i møde. Energien minder lidt om efterårs-perioden, men det der er meget fremtræden ved denne energiperiode er, at du har en kreativitet og en drivkraft i dig, som du måske ikke føler, du kommer ud over kanten med. Og det udformer sig i følelsen af at blive misforstået, få sat ord på det du føler og tænker, få sværere ved at stå i dig selv, selvom du føler dig stærkere i at sige fra, fordi du er blevet bevidst om denne side af dig selv, som du kan mærke som en indre uro, der kan opleves forskelligt fra person til person: Nogle bliver syge igennem forkølelse, influenza og lignende, nogle oplever at være i osteklokke og være “ved siden af sig selv”, mens andre igen bliver påvirket af energien via søvnen, som bliver urolig, ofte pga en stærk følelse af energi på psykisk plan, men manglende energi og derved en afkræftet følelse fysisk, som kan skabe en følelse af at have svært ved at tage sig sammen til fx. almindelige gøremål.

Så hvorfor sker dette?
Lad mig vende tilbage til “stilhed før stormen”-følelsen, omkring sommerperioden.
Omkring august/september sker der flere ting, både rent personligt, men også mere globalt, som alt sammen handler om at give slip, på den ene eller anden måde. For nogle har det været følelsen af at “roden med alle dens rødder, er blevet revet op”, og det har nu skabt en følelse af forvirring, simpelthen fordi det sker med det formål, at vi skal stå stærkere i vores eget lys.
Energien handler ikke om at stå stærkt i sig selv, for det har vi gennem denne periode fra maj-oktober, lært, men det handler om at genconnecte med vores eget indre lys, som altid er en del af os. Vores egen power, kraft, spiritualitet og kreativitet. Tiden handler pt om “lysaktivering” hvorfor vi kan opleve, både personligt og globalt, oplevelser som udfordrer os, simpelthen fordi vi alle sammen skal lære at handle ud fra et rent hjerte. “Stormen” er ved at lægge sig, hvilket viser sig i form af, at de fleste nu er ved at få en “aha”-følelse, som skaber en bevidsthed om den ændring der er ved at ske i den enkeltes liv.

Tiden er inde til, at du kigger på sig selv i samme kærlighed, som du ville kigge på et spædbarn. Der er brug for en “oprydning”, som går ud på, at mange mennesker i denne tid ville have godt af at: Rydde op fysisk i dit hjem & endelig gøre det, som du brænder allermest for, mens andre har brug for grounde med jorden og meditere. Det er nu al din gamle angst, frygt, vrede og ked-af-det-hed har brug for at slippe. Det kan være du har brug for hjælp til dette via en terapeut eller behandler, men langt de fleste ville kunne slippe dette ved at give sig selv lov til at være i disse følelser pt, også selvom at følelsen måtte vise sig via en modløshed.
90 % af dem der måtte opleve ovenstående, har brug for at gå en god, lang tur, gerne i naturen/skoven, da det vil skabe grounding og samtidig give hovedet ro til at lade være med at forstå, og bare være i det.

Det gode ved det her, er at du ikke er alene om det, og at mange andre oplever det samme.
Det endnu bedre er, at du nu kan arbejde bevidst med de gamle ting, du har med i bagagen for at stråle som det lys, du i virkeligheden er.
Energien vil ændre sig omkring midten af december, cirka omkring fuldmånen d. 12 december, hvor energien vil blive mere opløftet, mere motiverende og mere livsgivende, frem for energikrævende.
For mange betyder året 2020 derfor også nye begyndelser, som har til formål at lade dit lys stråle endnu mere kraftigt end tidligere🤩

Jeg ønsker dig en god rejse i din udvikling🌟🌷

Kærligst Sebbastian.
www.SebbastianLorantius.dk

Krukket? Arrogant? Mig??

Man skal lægge øre til meget, når man er en offentlig person

Man skal lægge øre til meget, når man er en offentlig person. Men bør man ikke altid kende “historien” fra flere sider, før man bedømmer?

Efter et opslag på min egen profil på Facebook, kom der nogle tanker frem. 

Jeg lagde i går et opslag op, om at jeg i dag ville lave en såkaldt “live-video”. I opslaget skrev jeg, at jeg blandt andet lavede den af den årsag, at jeg modtager mange beskeder dagligt via både Facebook-siden og min profil, samt via SMS og mail fra klienter, der vil forhøre sig om alt lige fra hvordan de bestiller tid, til hvor lang tid man bør vente med at få en session fra den afdøde er gået over på den anden side, til hvordan jeg selv startede for år tilbage. Pt har jeg 200 ubesvarede mails i min indbakke, og det nervepirrende, at de blot ligger og tikker efter at blive besvaret. “Desværre” har jeg bare så travlt at jeg ikke altid kan besvare folk på lavpraktiske spørgsmål, hvor mange af svarene findes på min hjemmeside.

Det fik en herre op af sofaen og kaldte mig i en kommentar en “krukke”. Det er et sjovt ord. Krukke. Jeg har altid forbundet ordet krukke med de gamle skuespillerinder, der måske af og til kan fremstå som divaer. Jeg må ærligt indrømme, at jeg morede mig gevaldigt over ordet. Men samtidig kunne jeg mærke en uimodståelig trang til at skrive:

“Er man en krukke, blot fordi man ikke besvarer beskeder? Hvem siger, at man absolut SKAL besvare beskeder? Jeg vil hellere end gerne besvare de mange beskeder, men jeg skal vel også have lov til at være et menneske og slappe af ind i mellem?”

– Hvis han fik sådan en opsang, så må der måske være lidt om det. Især hvis jeg får en trang til at skrive sådan til herren, i stedet for at lade det ligge og tænke: “Ham om det..” Men jeg opfatter bestemt ikke mig selv som en krukke. Ja, jeg kan til tider virke arrogant. Men jeg ser ikke mig selv som arrogant. Jeg kan dog, ærligt med hånden på hjertet, være reserveret, når jeg er i en periode med travlhed. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde denne side, men må erkende og give mig selv lov til at være i det, da jeg så ellers ikke anerkender denne side af mig selv. Jeg er dog bevidst om, at denne side skyldes at jeg i mit arbejde som medie bruger meget energi og er på 120 % og mere til når jeg arbejder, og derfor har brug for at trække mig, når jeg holder fri. Desværre vil jeg også gerne bibeholde min åbenhed og imødekommenhed, som jeg også indeholder. Det betyder at jeg gerne, hellere end gerne, vil besvare folk i beskeder mm., men har med tiden måtte sande at jeg jo trods alt kun er et menneske, som alle andre. Og derfor har jeg ind i mellem besvaret SMS’er og andet, udenfor min arbejdstid.

Det som nogle opfatter som arrogance eller krukkethed opfatter jeg selv som selvbeskyttelse. I 2013 begyndte jeg at arbejde på fuld tid som medie. Forstået på denne måde, at jeg arbejder måske 4-5 timer om dagen med sessions eller lignende, mens den resterende tid bliver brugt på telefontid, mails, sms’er, praktisk arbejde i at ordne kvitteringer og regnskab, sende lydfiler fra sessions til klienter, sende tidsbekræftelser til klienter, mm. I travle perioder, hvilket jeg ofte er inde i pga andre projekter og privattid også, har jeg ind i mellem kørt sådan, at mit program var stærkt presset: Jeg tjekkede mails og sms’er og ringede tilbage til ubesvarede opkald om morgenen og aftenen, mens jeg det meste af dagen brugte tid på sessions og det praktiske deri, mens jeg i weekender besvarede mail-clairvoyancer, hvis jeg da ikke var på messe eller underviste, ligesom jeg enkelte aftener først kom i seng ved en 1-tiden, fordi hjemmesiden liiige skulle opdateres eller lignende. Så på den måde har jeg været god til at holde mig selv kørende 24/7 i den næsten bogstaveligste forstand, hvilket intet menneske kan holde til. Specielt ikke et medie/en clairvoyant, der skal være i balance for at kunne hjælpe andre videre. Det holder jo bare ikke i længden, og det blev jeg klar over i efteråret 2016, hvor jeg for anden gang i løbet af 3 år fik stress. Det jo ikke holdbart! – Igennem afstressning, samtaler med en stresscoach og en erhvervscoach, healing fra kollegaer og besøg hos en dygtig fysioterapeut, samt kraftige overvejelser frem og tilbage, kom jeg endelig på sporet igen i slutningen af januar 2017, efter en sygemelding fra starten af december 2016.

Jeg blev afklaret med mig selv, men havde overvejelserne, som jeg senere fandt ud af, de fleste stressramte har: “Laver jeg det rigtige?” “Hvis ikke, hvad skal jeg så?”..

Endnu en gang hjalp den åndelige verden mig igennem det og gav mig svar på magisk vis fra hjælp af søde Line Vilstrup (clairvoyant der holder til i Birkerød, forf.), og hvad endnu bedre: Jeg lærte mig selv, at jeg ikke kunne fortsætte på den her måde. Så jeg besluttede mig at for at omlægge min telefontid, og som udgangspunkt besvare mails i samme tidsrum. Beskeder på Facebook og SMS’er måtte jeg skære ned på, og så på en kort og høflig måde henvise til min hjemmeside, til dem der spurgte til ting, de kunne finde svar på dér. De øvrige må jeg besvarer ind i mellem ved lejlighed. Jeg har måtte ligge min arbejdsstil om, således at jeg ikke kører mig selv ned gang på gang. (U)heldigvis er det jo en balancegang og en livslang proces at lære af. Og heldigvis er jeg så ung, at jeg stadig har masser af tid til at lære at finde balancen i det. For selvom jeg har lagt en strategi, som også forlyder at jeg fx efter weekender med workshops eller messe, holder helt fri mandag og tirsdag, kan jeg stadig de dage være fristet til at tage telefonen, også selvom folk kan finde på, at ringe udenfor telefontiden. Men i min sygemelding, hvor jeg kom et skridt nærmere på kernen i mig, så lærte jeg: Hvis jeg nu ligger min “arbejdstelefon” væk, således at den ikke ligger på stuebordet foran snottet på mig, så kan jeg ikke se når der bliver skrevet eller ringet. Det øver jeg mig stadig i, men næste skridt er klart at KUN tage telefonen frem, når der så er telefontid.

Om det er snobbet, krukket eller arrogant må folk selv om. Og nu lyder det rigtig arrogant, men: Jeg er ligeglad med, om nogle synes det er krukket eller arrogant. I følge Den Danske Ordbog er dét at være krukket: “nedsættende eller spøgende.” Og sådan ser jeg bestemt ikke mig selv, blot fordi jeg arbejder med at finpudse min selvrespekt og arbejdsmoral. For mig har hele læringen i det ovenstående været, at folk må synes nok så meget om mig. Men det må de om. Så længe jeg blot passer på mig selv og min egen energi, da jeg har lært på den hårde måde, at hvis man ikke gør det, så kan man brænde ud. – Og eftersom jeg ELSKER at være kanal for den åndelige verden og ikke kan se mig selv lave noget andet, agter jeg at holde fast i den holdning. Og dem, der ikke kan leve med det, må krukke som de vil. De lever ikke mit liv, kender ikke min energi og min måde at bruge energi på – Det gør jeg. Jeg styrer jo heller ikke, hvordan de skal arbejde og ikke arbejde, medmindre de kommer til en session med clairvoyance, hvor det alligevel stadig ikke er mig der styrer, da man har sin egen frie vilje til at gøre som man vil og ansvaret for sit eget liv. Og heldigvis for det!

Jeg har ligeledes oplevet spirituelt interesserede, der opfatter nogle af mine kollegaer som arrogante eller krukkede. Og der mener jeg, at ofte kan vi der arbejder med andre menneskers energier, nogle gange fremstår som arrogante, uden at være det. Ganske enkelt for at passe på deres egen energi. Når det så er sagt, så findes der naturligvis også arrogante “krukker” i denne “branche”, som i alle mulige andre brancher. Det kan man ikke komme udenom. Og derfor må det være op til den enkelte, om man ser den pågældende behandler som arrogant eller blot selvbevidst. For dét kan være en hårfin grænse.

 

Jeg knuselsker alle dem, der kommer som klienter, hvad enten det er til private sessions, på messer eller som publikum til klarsynsaftener eller andet. Ingen tvivl om det! For de er heldigvis med til at gøre, at jeg i perioder har så travlt, at jeg heldigvis kan lære endnu mere om mig selv. Og jeg elsker at have travlt, men det gør også at jeg ind i mellem har brug for at holde helt fri og være mig. Jeg er taknemmelig for at kunne stå op hver morgen, og have den følelse, at jeg ikke kunne ønske mig noget bedre i hele verden, end at lave det jeg laver. Så tak! Jeg er taknemmelig for at være kanal! Tak! 🙂

 

Kærligst

Sebbastian

 

 

Hvad er spiritualitet? – Åbenbart en slåskamp på lige linje med dræbende religion

Facebook - Modet bag en skærm

Facebook – Modet bag en skærm

“Hvordan opfatter du spiritualitet?”

– Jeg blev i 2014 interviewet af Soulguide-bloggens skribent, som spurgte mig om ovenstående spørgsmål. Mit svar lød:

“Spiritualitet for mig er først og fremmest et vidt begreb. For spiritualiteten for mig, er nødvendigvis ikke det samme for dig. Eller for Hr. Jensen henne på den anden side af vejen. Eller for Dalai Lama. Det er min overbevisning at spiritualitet dækker over sammenslutningen af personlig og åndelig udvikling igennem reinkarnation. Spiritualitet går i mine øjne ud på at blive den bedste udgave af sig selv og at være næstekærlig i sine handlinger. På vejen møder vi dog også karma, som spiritualiteten også dækker over.

Næstekærligheden består også i at have en respekt for de forskellige religioner, og ikke nødvendigvis en forståelse. Men respekt. Spiritualitet for mig er ikke en religion, men mere et livssyn eller livsfilosofi som vedrører åndeligheden, næstekærligheden samt troen på at vi lever videre og kan, i samarbejde med den åndelige verden, udvikle os. Spiritualitet for mig er også evnen til at kunne leve i nuet, og ikke handle overilet og derfor risikerer at komme ud af balance. Spiritualitet for mig, er troen på at der er en åndelig verden, som vi kan kommunikere med og for mig er spiritualitet i den grad også det, at være i bedst mulig balance med sig selv.”

I dag faldt jeg så over et opslag i en spirituel gruppe på Facebook.

Det går ud på at den pågældende behandler har opslået lidt skriv, som skal styrke hans/hendes alternative business, da gruppen er en slags “reklamegruppe”.

Selvom jeg på ingen måde er enig i den pågældende behandlers etik, eller mangel på samme, så har jeg undgået at kommentere, da folk jo for pokker må gøre som de vil, tænke som de vil og sige hvad de vil. Og hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, må man jo holde sig væk, medmindre man kigger på læringsprocessen deri.

Dog lod jeg mine øjne falder over de flere hundrede kommentarer, hvor forskellige såkaldte “spirituelle behandlere” sviner deres kollega til med at han/hun er psykotisk, mm. Endvidere begynder disse mennesker at bedømme behandleren på baggrund af hvordan behandleren har valgt at leve sit private liv.

Om jeg gjorde øjne! At dem der kalder sig healere, clairvoyante, spirituelle vejledere kan sidde sige så grimme ting til andre mennesker, og så endda deres kollega! Det siger måske mere om dem, end om den pågældende behandler. Javist, det kan da godt være man er uenig i etikken og moralen, men at begynde at kalde folk for psykotiske mm, hvis man ikke har en lægelig baggrund er absurd, og ganske enkelt forfærdeligt! – Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at svine nogen til, og på ingen måde på grund af deres måde at køre en forretning på. Ja, jeg kan være uenig, men giver det mig ret til at køre hetz mod en? Nej! I så fald, hvis man gør det, så er man ikke spirituel i mine øjne, og bør stoppe sit arbejde øjeblikkeligt.

Når det så er sagt, er det på ingen måde for at beskytte den pågældende behandler, da jeg hverken er tilhænger eller løsgænger. Jeg er blot forundret over, hvordan man som menneske kan få sig selv til at dømme andre, og slet og ret ikke, når man anser sig selv for en lysarbejder, der hjælper andre mennesker.

Men dem om det.. Det er deres. Jeg håber blot på, at næstekærligheden sejrer, og at de finder ind til kernen af ro, således at de ikke lader sig rykke, blot pga en uenig holdning.

Lad mig slutte med at sige: Fred være med det! Nogle gange skal vi mennesker blot sige PYT! Men jeg skal love for, at jeg er blevet klogere. For som jeg startede mit svar i interviewet tilbage i 2014 med: “Spiritualitet for mig er først og fremmest et vidt begreb”.

 

Søndagshilsen fra Sebbastian