Alt hvad du er, har du altid været og vil du altid være.
Alt hvad du gør, har du tillært dig, og kan du lære.

Bevidsthed/ånd vs. materie/jordisk læring er vigtigt at skelne imellem✨ 

Din bevidsthed/ånd kan have specifikke egenskaber og evner, som fx. at skabe musik, at kunne skabe et flot, æstetisk hus, at kunne hjælpe patienten med lige præcis det, vedkommende har brug for, uden personen har sagt det. Det er alt sammen egenskaber som ligger naturligt medfødt, fordi det allerede er dig. Det var dig, før du blev født, og det vil være dig, efter livet. Egenskaberne er nemlig en del af din bevidsthed, din sjæl. Eksempler på dette kan være, den lille knægt der som 2 årig kan spille Mozart, mens en jævnaldrende aldrig nogensinde får det lært, fordi evnen ikke er til stede. Dette gælder ligeledes empati: Tag to piger og skæld dem ud for “dårlig” opførelse. Den ene vil græde dybt fra sit hjerte og undskylde, og aldrig gøre det igen. Den anden vil grine og gå i gang med balladen igen. Det er egenskaber der ligger som en naturlig del af bevidstheden, og som variere fra person til person.

Den jordiske læring på den fysiske materie, er læring du kan tillære dig til hver en tid. Helt basalt handler det om handlingen og gøren, fx. at køre bil, at spise med kniv og gaffel, at skylle ud i toilettet, ligeså vel som det handler om grammatik, det at kunne bevæge fingrene rigtigt på guitaren, eller lign. Altså handlinger, som til gengæld kan være præget af bevidsthedens egenskaber, og skabe en følelse af at man enten er “god” eller “dårlig” til noget. Den jordiske læring kan tillæres, og du kan lære nyt, ligesom du kan træne det lærte op, efter længere tids pause eller lign., som vi fx ser med den gamle mand, der som lille lærte at gå, og som ældre brækker benene og skal lære at gå igen. Dette er en jordisk læring, som udelukkende vil være gentagelse og oftest uafhængig af bevidstheden/dine egenskaber og evner, da den jordiske læring blot er til for at kunne fungere med den fysiske krop/leve det fysiske liv.

Hvad kan vi så bruge det til?
Vær klar over at dine egenskaber, dine evner og kompetencer, allerede er en del af dig! De har altid været det, og vil altid være det. De kan ikke forsvinde og “dø”. De har højst sandsynligt kommet til udtryk i tidligere liv, ligeså vel som de vil komme til udtryk i fremtidige liv. Så vend opmærksomheden indad og bliv bevidst om din bevidsthed, sjæl og dine egenskaber, og brug det så i det fysiske.
For i det fysiske/jordiske kan du lære at bruge disse egenskaber på en optimal måde, på trods af at læringen skal genoptrænes fra liv til liv (fx ved at lære at gå, tale osv. på ny), men ved at benytte dine evner og lære hvordan du benytter dem konstruktivt, bevarer du til en tæt og god kontakt til dit eget selv og din egen bevidsthed, der så kan bruges i videre udvikling og færd.

– Sebbastian Lorantius ©