✨Lidt om energien i øjeblikket✨

Er du forvirret? Fortvivlet? Mangler svar på et eller flere livsområder? Eller synes du rent ud sagt, at det hele falder sammen om ørerne på dig, og at det virker som en endeløs udfordring?

Vi er trådt ind i en ny tidsalder..
Omkring år 0 gik vi ind i Fiskens tidsalder, der regnes for at være kristendommens tidsalder. Omkring årtusindskiftet gik vi ind i en ny tidsalder: Vandbærerens, eller Vandmandens.

Vandmanden, astrologisk set, har brug for sin frihed. Derudover har vandmanden også en formidabel evne til at være original og tænke ud af boksen. Vandmanden nyder at gøre ting, som man ikke plejer, og derfor er det forventeligt med Vandmanden at man følger sin intuition, bruger sine iboende evner og går sine egne veje, samtidig med at man løfter i flok. For vandmanden er også socialt anlagt, som nyder fællesskab, og ikke mindst holder af holdningen om, at vi alle er lige.

De næste 2000 år vil vi være i Vandmanden/Vandbærerens tidsalder. Det vil betyde at vi står overfor et paradigmeskifte. For nogle begyndte det allerede for 10-15 år siden, mens det for andre først er begyndt omkring år 2020. Det var også året hvor mennesker på verdensplan oplevede store, radikale skift i deres liv, ligesom der blev ryddet op i energien på hele kloden via en såkaldt pandemi, der ramte næsten hele kloden.

Derfor går vi en interessant tid i møde. Helt konkret vil det betyde: Krige, naturen der siger fra, økonomiske udfordringer, politisk skifte globalt set, nedlæggelse af de systemer og styre, der ikke længere fungerer, nye måder at arbejde på, opbrud i relationer, der ikke giver dig noget længere, boligsituation der ændre sig, kropslige reaktioner på energiskifte samt et energetisk skifte, som vil betyde at flere i en længere periode kan og vil føle sig udmattede og trætte.

Puha! Blev du træt bare ved tanken? – Du er ikke alene, og det er netop derfor, du vil kunne opleve disse ting. For at forstå, at du ikke er alene, og at vi alle er ét: Vi vil opleve at det der tidligere har været kendt som jagten efter social status, at kende “de rigtige” mennesker, vil være uden betydning. Grådighed vil opløses som en aspirin i vandet og materialisme og jagten efter prestige, penge og overflod vil langsomt dale, eftersom at tidsalderens nu, betyder at vi får lov til at føle, at det ikke længere er det, der er af størst betydning.
Vi skal i denne tidsalder lære at forstå om intuition, empati, næstekærlighed, rummelighed, vores egen indre guddom, universets mysterier og ikke mindst: Livets storhed og sande formål.

Det betyder konkret at flere og flere vil arbejde sig henimod formål, og det der har sand betydning. Det betyder også, at det som du tror har betydning, vil enten fjerne sig fra dig, eller du vil fjerne dig fra det. For tiden er inde til balance, og netop dét er årsagen til at vi må opleve fx krig, for at kunne skabe det modsatte: Fred. Årsagen til at vi må opleve ensomhed = Forbundethed. Årsagen til fyring = Frihed.

Vægten står og gynger op og ned for at skabe en balance, og det er den balance der er brug for nu. Et gammelt ordsprog lyder: “Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget”. Dette gør sig gældende i denne sammenhæng, da vi skal forstå, at vi ikke længere skal styre, hvad vi gerne vil have. Men derimod tage imod det, som bliver os givet – Også selvom det kan være ufattelig hårdt. Men husk: Det er et paradigmeskifte. Altså udelukkende et markant skifte af det, der allerede er. Så selvom vi ikke kommer sovende til det, så vil vi stadig kunne fortsætte på livsområder, som vi har gjort indtil nu, blot på en ny måde. Fx vil du kunne opleve: En nyopblomstring i forholdet, en positiv ændring i din arbejdssituation, en frigørelse fra de økonomiske bindinger, der kan stresse og tynge dig, bedre og mere givende relationer, med videre. Det betyder også: Øget fokus på dyrevelfærd, mere vegetarianisme, sundere natur, en styrket indsats mod sundhedsskadelige stoffer og anden kemi, mere oplysning, større indsigt hos mange mennesker, flere mennesker der hjælper andre hvad enten det er via sundhedsfagligt personale, alternativ behandling eller anden form for støtte, mere flow i arbejdsmiljøer, øget generel sundhed, gladere børn og unge, flere børn der viser sig at have indsigter, der for nuværende ligger udenfor vores fatteevne, skolesystemer der sætter mere fokus på den enkelte elevs trivsel, som medfører en større helhed, en ny form for videnskab, prisdyk på flere områder og meget mere.

Tiden er ligeledes inde til at vi kigger på, hvad vi kan gøre for andre, jorden og universet, og ikke os selv. En tid hvor loven om tiltrækning vil have dobbelt effekt, når vi giver os hen til dét, at vi har ro i det, der skal komme til os, det kommer.

Det er spændende tid, hvor du gradvist og trygt vil komme mere og mere hjem til dig og din sjæls kerne.
Nøgleordene for den kommende tid, som du vil opleve, og som du allerede nu kan arbejde dig henimod, hvis det lyster:

• Ro
• Kreativitet
• Næstekærlige handlinger, uden bagtanke
• Meditation
• Kropslig kontakt via fx yoga eller træning
• At følge din intuition
• Tænke i nye baner
• Uafhængighed
• Sunde relationer
• Tillid
• Tålmodighed

Alt er godt, og alt er som det skal være🙏🏻💫

– Sebbastian Lorantius ©

Hvordan sikrer du dig en god oplevelse hos et medie? Og hvordan vælger du det rigtige medie?

Afdødekontakt fylder efterhånden en hel del rundt omkring i verdenen, og også i Danmark.
Det betyder at der efterhånden findes mange medier, og derved også mange der tilbyder afdødekontakt. 
Dog ved jeg også, at ikke alle medier er lige gode, ligesom ikke alle klienter er lige åbne og modtagelige. For det er altid samspillet mellem mediet og klienten, der udgør en god kontakt (ikke forstået som at klienten selv skal levere en masse information og forhåndsviden til mediet, dette er et no-go!)
Nogle klienter har dog den holdning, at man blot skal sætte sig ned i stolen, og så skal mediet BARE levere og komme med nogle kolde facts. Dette kan være én del af arbejdet. Men en anden del af arbejdet er også, at den energi som klienten kommer med, har meget at sige. Når jeg som clairvoyant og medie både underviser mine elever, men også selv har sittings med afdødekontakt, så gør jeg meget ud af at energien skal være i orden. Derfor kigger jeg på nogle forskellige faktorer, som skaber de allerbedste forudsætninger for en god sitting med afdødekontakt. De er beskrevet nedenfor:
 • En modtagelighed hos klienten
  Klienten kan sagtens være skeptisk, men stadig være modtagelig. Ligeså vel som en “mega åben” klient kan være umodtagelig, fordi denne er fast besluttet på hvem der kommer igennem, og hvordan de vil kommer igennem. Hvis den afdøde ikke bliver genkendt på den givne information, fx. fordi klienten regner med noget andet, kan den afdøde trække sig, da dette forsøg på kontakt kan sammenlignes med at være gæst og stå og banke på en dør, der aldrig åbnes, uanset hvor mange gange, eller hvor hårdt, man banker.
 • En åbenhed for hvem der måtte komme igennem
  Hvis både klient og medie giver slip og bare lader flowet flyde frit, skal den man håber på der skal komme igennem, nok komme til stede før eller siden. Oftest vil der, særligt ved førstegangs-besøg hos et medie, komme én igennem, som man ikke nødvendigvis havde regnet med eller håbet på, for at få klienten til at slappe mere af i kontakten.
 • Energimæssig balance hos medie og klient
  Mediet skal være i balance, det er alfa og omega. Mediet skal helst ikke have spist for meget eller for lidt, være i mental og psykisk balance, havet sovet nok, være i stand til at tilsidesætte sig selv, sine egne følelser og tanker samt fysisk. Og naturligvis ikke være påvirket af hverken stoffer, alkohol eller medicin.
  Klienten skal helst være i ro, og ikke være for nervøs, vred, for meget i sorg, angst eller stresset. Naturligvis er spændthed, tristhed eller måske endda vrede, naturligt forbundet med afdødekontakt, og derved følelser omhandlende den afdøde. Men hvis der er for meget indre uro hos klienten, kan denne uro påvirke mediets sensitive system, og derved blokere for en optimal kontakt.
 • Energimæssig kemi
  Der skal være energimæssig kemi i denne trevejs-forbindelse. Mediets energimæssige svingning, skal ramme den frekvens, som den afdøde befinder sig på. Ellers vil kontakten også blive deraf.
  Endvidere skal der være energimæssig kemi mellem mediet og klienten, da man ellers taler forbi hinanden. Hvis denne ikke er til stede, bør mediet henvise til en anden, dygtig kollega i stedet for.
 • Behov for forløsning, afklaring eller svar
  Klienten kan opnå bedst kontakt, hvis denne har brug for afklaring i dennes liv, eller måske endda har spørgsmål, som har brug for at blive besvaret.
  Det kan også være at der er brug for at blive forløst noget, fx følelsen af at være uden den afdøde (som til hver en tid ville kunne være omkring os, hvis de har lyst til det og mulighed for det), ligesom der kan være brug for forsoning.
  Afdødekontakt der opsøges blot ved nysgerrighed vil enten give en kontakt, man slet ikke havde regnet med og bliver positivt overrasket over, eller være “flad” i energien, fordi man som klient måske ikke har det store behov og brug for, denne kontakt.
 • Research
  Hvis klienten på forhånd gør sig nogle tanker om, hvad denne ønsker med sessionen, kan det være en fordel. Men dertil også udfører en research, så man får tjekket op på datoer for mærkedage, som man måske har glemt, eventuelle mellemnavne på afdøde, konkret dødsårsag mv., altså researcher lidt på den afdødes liv, så man med sikkerhed kan be- eller afkræfte den information, som gives under sittingen fra den afdøde via mediet.
  Endvidere kan mediet udfører sit hjemmearbejde, ved at lære mere om livet. Jo mere viden et medie besidder, jo bedre kan de afdøde trække på medies bevidsthed og bruge denne konstruktivt. Fx ved at medie lære om hvordan en hortensia ser ud, så mediet kan genkende denne og italesætte, at det er en hortensia, hvis den afdøde viser sådan en. Dertil dog ikke at forglemme, at mediets viden om klienten og dennes afdøde helst skal være lig nul eller fuldstændig minimal, så mediet ikke er farvet af forhåndsviden eller kendskab til hverken klient eller de(n) afdøde.
  Alle disse faktorer, og mange flere, er vigtige at have i mente som både medie og klient.
  De afdøde vil altid sørge for at det, der skal ske, sker. Vi andre må have fuldkommen, ubetinget tillid og respekt for spirits. I alkærlighedens navn.
Dine kære er altid tilstede i et nærvær af kærlighed.
Det eneste de afdøde ønsker, er at du er glad, lykkelig og fuld af kærlighed.
Så når du går rundt i sorg og fortvivlelse, eller måske endda vrede, over at den afdøde ikke er her fysisk mere, så er det en naturlig proces, hvor den afdøde kommer tættere på, for at løfte dig i kærlighed. Men den forbindelse bliver forstærket, når du selv føler lykke og kærlighed. Og derfor er mange afdøde med til de pårørendes højtider som fx. julen, familiemiddage, fødselsdage og fester, da ophobningen af lykkelig, glædelig og kærlighedsfuld energi sendes ud og skaber en kraftfuld energi, der gør det muligt for de afdøde at komme endnu tættere på. Så ønsker du at føle dine afdødes nærvær? Så hav en fest! Nyd livet, fejr det, skab et nærvær af dybfølt kærlighed, og du vil tiltrække dine kære på den anden side. Deres behov for at kommunikere med dig, er ligeså stort som dit behov for at kommunikere med dem.
Afslutningsvist vil jeg her komme med anbefalinger til, hvordan du finder et medie, som kan hjælpe dig med at få kontakt:
 • Kend forskel på clairvoyant og medie
  En stor misforståelse er hele snakken om, at hvis du ønsker afdødekontakt, skal du besøge en clairvoyant. Intet kunne være mere forkert.
  En clairvoyant arbejder med clairvoyance, som er rådgivning/vejledning til klientens liv, hvor her-og-nu-situationen bliver sat i fokus, og hvor den clairvoyante måske opfanger nogle ting fra klientens fortid, og så fortæller om fremtidige muligheder, via de åndelige vejledere/guider.
  Et medie/medium arbejder med afdødekontakt, og lader de afdøde komme ind i energifeltet, som mediet arbejder i, for så at modtage evidens på tilstedeværelse, som er informationer som klienten gerne skal genkende, for at man ved “hvem der er igennem”. Derefter vil den afdøde komme med budskaber, som bekræfter at denne stadig følger med i sine efterladtes liv.
  – Ønsker du derfor afdødekontakt, skal du opsøge et medie, ikke en clairvoyant. Men mange clairvoyante arbejder også med afdødekontakt, men ofte vil det fremgå på dennes hjemmeside som medieskab/afdødekontakt eller lignende. Du skal derfor ikke booke en clairvoyance, medmindre at det clairvoyante medie beskriver afdødekontakt som en del af clairvoyancen, på sin hjemmeside.
 • Stol på din intuition
  Den tager aldrig fejl.. Hvis du mærker, at det ikke føles rigtigt hos det medie, som du har fået øjnene op for, eller som du sidder hos, så stol på det.
 • Lyt til andres anbefalinger
  Men hav in mente, at det medie der var det rigtige for din veninde eller lign., ikke nødvendigvis er det rigtige for dig. Men brug dit netværk, spørg dig omkring eller brug de sociale medier, som fx. Facebook. Men vær obs! For hvis du spørger i en spirituel Facebook-gruppe, og et medie så “anbefaler” sig selv, så vær lidt varsom, da denne i princippet kan have mulighed for at tjekke dig og din profil (såfremt den ikke er “lukket”).
 • Kig efter anmeldelser
  De fleste medier har anmeldelser på deres hjemmesider, som kan være givende at læse igennem. Der vil du måske også kunne få en fornemmelse af, hvordan mediet arbejder (om det fx. er faktuelt medieskab eller mentalt medieskab. Læs mere om disse former for medieskab på min hjemmeside, nederst på siden under Om afdødekontakt.)
  Derudover kan du også kigge efter anmeldelser på mediets Facebook-side eller Trustpilot, hvor der gerne burde stå et par anmeldelser. Lad dig ikke slå ud af en enkelt “dårlig” anmeldelse, da den enkelte klients oplevelse kan skyldes ovenstående faktorer til at få en god oplevelse. Flere dårlige anmeldelser kan dog være et tegn på, at du bør være opmærksom.
 • Undersøg mediet
  Hvis du har mulighed for at undersøge mediet, vil det være en fordel. Så kan du også få et indblik i hvordan vedkommende arbejder eller er. Jeg selv har været ufattelig heldig og meget, meget priviligeret i form at jeg har lavet, og stadig ind i mellem laver, tv. Det betyder at der ved et hurtigt klik på google kan findes videoklip fra tv-udsendelser, hvor du kan se en brøkdel af mit arbejde. Det samme gælder en række andre dygtige kollegaer. Dog kan du også undersøge mediet ved at lytte til eventuelle radiointerviews eller podcasts, hvor mediet har deltaget, eller eventuelt læse en bog eller blog eller oplæg på de sociale medier, af mediet, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan mediet arbejder/er/ser tingene.
  Alt dette er hjemmearbejde, men er du typen der har det bedst med at opleve mediet live, er der nogle andre muligheder. Det er blandt andet messe, hvis mediet fx. deltager på en messe, hvor du kan få en kort prøve-session (oftest på 15-20 minutter), hvoraf du så kan vurdere om mediet er det rigtige for dig. En del medier har dog også klarsynsaftener (også kendt som: Demonstration afdødekontakt, klarsynsdemonstration, guddommelig/spirituel gudstjeneste, platformsdemonstration. I England kendes det som Divine Service, og i USA går det under titlen Group Reading). Hvis du deltager ved en klarsynsaften får du ikke nødvendigvis selv et personligt budskab, men du får indsigt i hvordan mediet arbejder med de afdøde, og hvilken energi mediet har.
  Jeg vil til enhver tid anbefale at opleve mediet på messe eller ved en klarsynsaften, inden du eventuelt booker en tid hos mediet, så du kan få en fornemmelse omkring, om mediet er det rette for dig.

 

Hermed har du de bedste forudsætninger for: At finde det rette medie & skabe de allerbedste forudsætninger for at få en god oplevelse med afdødekontakt. Jeg ønsker for dig, at du må finde de svar du søger i livet, og at du får nogle fantastiske oplevelser med kontakten til dine kære, for, som jeg har oplevet nogle afdøde sige til deres efterladte: Selvom at den afdøde er gået over på den anden side, så lever kærligheden mellem jer fortsat videre, for denne er UDØDELIG.

– Sebbastian Lorantius ©