Hej Sebbastian.“, starter en mail til mig fra en kvinde. Hun undrer sig over nogle oplevelser, som hun har haft med clairvoyante, og som har gjort hende endnu mere i tvivl. Hun fortsætter:
“Jeg vil ikke fornuværende booke en tid, fordi jeg er utrolig forvirret. To clairvoyanter uafhængig af hinanden har givet mig fuldstændig modstridende oplysninger om mine forældre og om min kommende boligsituation, så mit spørgsmål til dig er nu: Burde alle clairvoyanter ikke få samme svar om mig?? Jeg er meget usikker på nu, om jeg vil bruge penge på en session når de givende oplysninger var direkte forkerte 🙁 Jeg har forståelse for, hvis du ikke svarer, når jeg ingen tid booker endnu.”

Clairvoyancer bør altid være til gavn og glæde. Men vi har også altid selv et ansvar i de valg vi tager, og derfor kan det nogle gange forvirre, hvis vi opsøger flere forskellige clairvoyante, selvom svarende hos forskellige clairvoyante bør være nogenlunde enslydende. Så mit svar til kvinden blev:

Hej ****.

Tak for din henvendelse, og tak for din tillid.

Først og fremmest er jeg ked af, at du har haft de oplevelser med modsatrettede oplevelser hos kollegaer af mig.
Jeg vil starte med besvarelsen af dit spørgsmål, ved at stille dig et spørgsmål:

Hvordan kan det være, at du har været hos to forskellige clairvoyante, for at få svar? 🙂
Ikke at der er noget galt i det.. Men årsagen til mit spørgsmål, finder du måske i mit svar på din mail:

Jeg forstår godt, at du kan være usikker på at bestille tid hos en clairvoyant (i dette tilfælde hos mig), når du har haft en uheldig oplevelse på den måde, som du beskriver i din mail.
Dernæst må jeg også sige, at jeg ikke ville tage nogle ind, medmindre det er minimum et halvt år siden, man sidst fik en session (gerne et år).

Alle clairvoyante får tingene ind forskelligt. Som udgangspunkt burde clairvoyante få samme slags informationer fra åndelig side, men det afhænger meget af, hvordan den clairvoyante arbejder og hvad den åndelige verden mener man skal have at vide lige nu og her. Nogle clairvoyante ser tingene meget i billeder, andre føler meget kraftigt, og andre igen får måske ord. Derudover kan de billeder der kommer undervejs, fx have en symbolsk betydning, som den clairvoyante så skal oversætte, uden at begynde at tolke. Begynder den clairvoyante at tolke, er der risiko for at den clairvoyante kan blande sin egen fantasi ind over, og der kan komme information, der derfor ikke er korrekt. Men det vil du som udgangspunkt ikke opleve hos en professionel clairvoyant med hundrede, måske endda tusindvis, af sessions i bagagen og mange års erfaring, da denne har lært at skelne i informationerne via skelneevnen.

Derudover så er det også vigtigt for mig at påpege at clairvoyante ALDRIG er den endegyldige sandhed.
Overfor mine klienter beskriver jeg det således:

Forestil dig at du er i rundkørsel, hvor der er forskellige veje. Disse veje er muligheder. Du bestemmer helt selv i dit liv, om du tager den ene eller anden vej, men den clairvoyante er gps’en der fortæller dig, hvad sker der hvis du tager den vej, og hvad sker der hvis du tager den anden vej.

Dette skyldes at vi igennem livet har et startspunkt og et slutpunkt. Alt hvad der sker derimellem vælger vi (som udgangspunkt), selv. Så kan der være nogle karmiskbetonede oplevelser, fx hvis vi får børn, som ligger fast fra start. Men langt det meste afhænger af de valg vi tager i det fysiske liv, da vi har vores frie vilje. Derfor kan man ikke som clairvoyant sige: “Jeg VED, at det vil være sådan og sådan!” fordi det altid afhænger af vores frie vilje og evne til at tage ansvar i vores eget liv. Jeg plejer at bruge dette eksempel:

Hvis en kvinde får af vide fra åndelig side, at hun får et barn om 1 år, jamen så kræver det af hende, at hun går ud og finder den her mand, eller gør en aktiv indsats i at få barnet selv. For hvis hun ikke gør dette, jamen så kommer dette barn jo ikke, medmindre vi skal tro på fortællingen om Helligånden og Jomfru Maria.

Så hvorfor du har fået to forskellige modsatrettede svar, skal jeg ikke kunne svare på, men ofte er det disse årsager, der spiller ind over:

  • Den ene clairvoyante har taget fejl, eller tolket “forkert” på det (Det kan ske! Clairvoyante er ikke fuldendte)
  • Den ene har været mere dygtig til de emner, du har spurgt ind til, og derfor kan være mere konkret
  • Dine muligheder har ændret sig. Hvis du fx har haft nogle tanker om de emner, du kom med, mellem 1. og 2. session, så kan mulighederne ændre sig, og derved vil svarene også ændre sig (clairvoyance er udelukkende et øjebliksbillede, men med mulighed for at få indblik i muligheder for nærmeste fremtid) 
  • Ift det med dine forældre, så spiller deres frie vilje også ind over, og kan påvirke budskabet. 
  • Ift flytning, så kan det sagtens være at begge clairvoyante har ret, men har “set” to forskellige perioder (eller måske endda to forskellige muligheder med begge boliger, i samme periode, hvor du måske kommer til at skulle vælge mellem det ene eller andet)
  • Det kan også være, at de ikke har været skarpe på at “se” fremtidige muligheder, men blot har kompetencer indenfor den udvikling der ligger lige nu og her

Dernæst vil jeg påpege, at clairvoyant rådgivning jo udelukkende er hjælp til selvhjælp, og aldrig den endegyldige sandhed (dertil vil jeg anbefale en decideret spåkone).
Clairvoyance er rådgivning fra åndelig side, hvorfor man kan risikere at forvirre sig selv ved at opsøge flere forskellige clairvoyante indenfor forholdsvist kort tid, da de alle arbejder forskelligt og endda har forskellige kompetencer, eller fokusområder (dog vil de fleste clairvoyante arbejde “all-around” ift hvad den åndelige verden mener, der er brug for at få belyst).

Under clairvoyance er der kontakt til både din sjæl samt den åndelige verden, hvor der ofte under en clairvoyance vil være en genkendelighed i det der bliver nævnt, hvorfor det også ind i mellem kan opleves som en bekræftelse af, hvad du ved i forvejen, men har brug for et kærlig skub i retning af. Andre gange kan det være information, som slet ikke giver mening her og nu, men som fx giver mening på længere sigt, og det gør ikke nødvendigvis informationen forkert, da der blot er kommet information om en fremtidig mulighed, som man måske slet ikke øjner her og nu, fordi man er et andet sted på et senere tidspunkt i livet.
Men oftest vil det være det førstnævnte, man oplever under clairvoyance, med stor genkendelighed og bekræftelse, ligesom det kan give et skub i den retning, der måtte være brug for, der kan styrke ens egen intuition og mavefornemmelse, således at vi træffer de beslutninger, vi selv kan mærke er de rigtige for os, i stedet for at opsøge en clairvoyant fx.

Jeg beklager det lange svar, men synes ikke at noget så essentielt som det, du spørger ind til, skal eller kan spidses af med et kort svar.

Jeg håber, at du har fået svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at skrive igen 🙂
Med ønsket om afklaring og skønne muligheder på din vej, som føles helt rigtige for dig 🙂
Rigtig god dag.

Mvh. Sebbastian”

Så jeg vil til enhver tid opfordre til at bruge den sunde fornuft, følge sin mavefornemmelse og ikke opsøge den ene clairvoyant efter den anden, da det kan skabe forvirring. Tag de svar, du synes du kan bruge til noget, under en clairvoyance, og så lad resten ligge. Måske det kan bruges til noget på et senere tidspunkt?
Clairvoyance er altid hjælp til selvhjælp, og ALDRIG endegyldige sandheder, og derved et fantastisk værktøj til at få noget guidning i livets rundkørsel 🙂