Beviset – Der er liv efter døden

Lever vi videre, når vi dør? Findes der et liv efter livet? Helt tilbage i gamle skrifter, finder man beskrivelse af dette. Michael Newtons bøger om livet efter livet, giver et godt indblik i livet efter den fysiske død.

Lever vi videre, når vi dør? Findes der et liv efter livet? Helt tilbage i gamle skrifter, finder man beskrivelse af dette. Michael Newtons bøger om livet efter livet, giver et godt indblik i livet efter den fysiske død.

Her kommer der derfor to beskrivelser som er henholdsvis filosoffen Sokrates og så selveste videnskaben!

BEVIS PÅ LIV EFTER DØDEN, v/ den græske filosof Sokrates:

1. Kredsløbstanken – Alt størrer kommer altid ud af noget mindre. Noget bedre fra noget værre. Og i begge retninger. Ellers ville modsætninger ophøre med at eksistere, og vi ville kun have den ene halvdel tilbage; Altså en verden, hvor alt er mindre og dårligere eller større og bedre.
Afløses søvnen ikke af en vågen tilstand, som igen afløses af søvnen? Og bliver det levende ikke til det døde? Således bliver man nødt til at konkludere, at det døde også bliver levende igen?

2. Anamnese. Generindring. Vi ville ikke kende til begreber som god, lige og smuk, hvis de ikke var medfødte. Når vores øjne ser to lige store genstande, så sammenligner vi dem. Og eftersom der ikke findes to fuldkommen ens objekter, hvorfra har vi så idéen om lighed? Det samme gælder skønhed og godhed. Disse “rene” begreber må altså enten være noget, vi er født med, eller også eksisterer de ikke. Findes de så, eller er det blot noget, vi har fundet på?

3. Man kan være 60 år, men føle sig som en på 20. Man kan være 10 år, og føle sig som en på 40.
Kroppen bliver ældre og er foranderlig. Den tilhører den fysiske verden. Din ånd/sjæl/dit sind tilhører den usynlige verden. Men findes den usynlige verden? Er kærligheden synlig? Nej. Er sindet synligt? Nej. Er atomerne synlige? Nej.

Sokrates beviser, at sjælen er uopløselig. Den kan ikke ældes og forgå som kroppen. Ellers burde en 60-årig også føle sig som en på 60. Men sådan er det jo ikke. For sindet, eller ånden, tilhører den usynlige verden. Og det der tilhører den synlige verden, skal foregå, og det som tilhører den usynlige verden, er uopløseligt. Det vil sige udødelighed.

– Og nu til den spændende del!

Videnskaben kunne for nylig gøre nye opdagelser der bevidner, at sjælen lever videre efter den fysiske død. Journalisten Iben Thranholm, beretter om en hidtil mest omfattende undersøgelse om at bevidstheden fortsætter efter at hjernen er lukket ned. Dette bevis på et liv efter døden kommer fra en undersøgelse, som forskere på University of Southampton.

“En af undersøgelsens mest bemærkelsesværdige resultater er den første kliniske bekræftelse af en ud-af-kroppen oplevelse. En 57-årig mand kunne helt præcist beskrive alt, der var sket omkring ham efter al aktivitet i hjernen var ophørt. Indvendingerne imod nær-døds-oplevelser er normalt, at det blot er hallucinationer, som hjernen selv producerer i dødsøjeblikket. Men i dette tilfælde var manden død i tre minutter. Når hjertet holder op med at slå, går der ikke mere end 20-30 sekunder, før hjernen også sætter ud. Bliver man genoplivet, genstarter også hjernen. Det er i dette tidsrum, hvor hjernen er ude af funktion, at den 57-årige mand, kan beskrive helt nøjagtigt, hvad der skete i rummet, hvor han befandt sig, samt beskrive lyde og hvordan det så ud. Alle hans observationer stemte overens med det faktuelle.”

Læs hele artiklen her: https://udfordringen.dk/2018/01/videnskaben-bekraefter-findes-liv-doeden/

– Go’ søndag til jer alle 😉 

Sebbastian.

Tanker for det nye år… SPIRITUELLE BØRN

Da jeg var lille havde jeg svært ved at være i mig selv pga min sensitivitet og åbenhed overfor den åndelige verden. Jeg vil derfor på sigt sætte mit fokus på netop sådan nogle børn og unge, i håbet om at give dem den støtte og vejledning, som de måske ikke får andre steder.

Da jeg var lille havde jeg svært ved at være i mig selv pga min sensitivitet og åbenhed overfor den åndelige verden. Jeg vil derfor på sigt sætte mit fokus på netop sådan nogle børn og unge, i håbet om at give dem den støtte og vejledning, som de måske ikke får andre steder.

Det at være kanal for den åndelige verden kan ske på forskellige måder. Derfor er mine tanker for det nye år….

Healing, mentorforløb for spirituelle børn og coaching. 
Det er nye ting som det næste års tid vil få en særlig betydning for mig i mit arbejde. 
Derfor vil jeg i dette blogindlæg skrive lidt om healingens betydning for mig. 
Ønsker du af læse om noget af det andet, så klik her: 
– Tanker for det nye år… COACHING
– Tanker for det nye år… HEALING

Lige siden jeg var lille, har jeg altid sanset andre mennesker og den åndelige verden. Oveni det har jeg også været, og er stadig, meget, meget sensitiv.
Det har betydet at min barndom på ingen måde var den letteste, da jeg både så skikkelser, som jeg ikke kunne sætte ord på, blev mobbet af de andre i skolen fordi jeg var anderledes, og fordi jeg på alle måder, ikke følte mig forstået.
Ikke at jeg siger, at jeg er et offer eller speciel fordi, jeg er særligt sensitiv og clairvoyant.
For vi er alle “anderledes” og unikke.
Jeg blev slæbt til børnepsykiatrisk center til undersøgelse og samtaler med børne/skolepsykologer, uden det store udbytte.
På børnepsyk blev jeg tjekket for blandt andet ADHD, da jeg havde en meget udadreagerende adfærd og et kæmpe temperament.
Men det eneste de kunne komme frem til, var at jeg var ekstremt sensitiv.

Mange spirituelle børn, og sensitive børn, bliver desværre ofte sat i bås som børn med udfordringer som fx ADHD, autisme osv..
Der hvor jeg står af, er når de stakkels børn får en såkaldt diagnose og så bliver symptom-behandlet.. Men sådan er det.
Men jeg ved, at der kan gøres noget. For der fødes flere og flere af de såkaldte “spirituelle børn”, der er enten er sensitive eller spirituelle, eller måske endda begge dele!
Jeg har altid set afdøde-kontakt som min force, men som tiden er gået, er det gået op for mig hvor meget det giver mig, at støtte de børn, der er samme sted hvor jeg engang var, hvor jeg ikke helt fik den hjælp, jeg havde brug for. Specielt fordi kendskabet til det spirituelle, og specielt sensitive børn, ikke fyldte ligeså meget i 90’erne og starten af det nye år tusind, som det gør i da, knap 20 år efter.

Derfor vil jeg i fremtiden sætte fokus på at hjælpe netop disse børn. De spirituelle børn. Dem som har kontakt til og sanser den åndelige verden.

Planen er at jeg på et tidspunkt vil begynde at tilbyde mentor-sessions for disse børn og unge, ligesom der med tiden vil være mulighed for et forløb.

– Og jeg har en kollega, der også har et stort behov for at arbejde med netop sådan nogle slags børn, så vi har talt om, at måske lave nogle hold, ligesom med meditationsgrupper, yogahold osv, hvor børnene og de unge så mødes. Men mere om det en anden god gang 🙂
Så det er mine planer for de spirituelle børn, eftersom jeg flere gange er blevet skubbet i den retning, af den åndelige verden, med at arbejde med disse børn og unge.

Så det vil jeg fremadrettet sætte stor fokus på, og er allerede begyndt at støtte og vejlede nogle børn. Senest en ung pige på 10, der virkelig kan nogle ting. Hun kommer helt fra Norge sammen med sin mor, og ikke nok med at hendes mor gerne vil have ro omkring det, men datteren vil selv! Og det er jo fantastisk!

For ofte ser jeg desværre forældre til spirituelle børn gå to veje: Enten lukker de af for barnet og siger, at det er noget barnet bare skal glemme, og det ikke er rigtigt. Forfærdeligt!
Eller også så lukker de endnu mere op for barnet, og “Wauw” min datter kan se ånder, og “iih, hun har de evner” og KOM NU NED PÅ JORDEN. Endnu mere forfærdeligt! 😉
Balancen er vigtig i det, så man bevare jordforbindelsen og kan leve et fysisk liv, samtidig med at man er bevidst om åndeligheden. Og det er det, jeg fremadrettet vil hjælpe både børn og unge samt deres forældre med. Det ser jeg frem til.

Så hold endelig øje på www.SebbastianLorantius.dk

Kh. Sebbastian

Tanker for det nye år… COACHING

Coaching kan for det meste få en på rette spor. Med NLP Coaching bliver der sat fokus på nærværende og nysgerrige HV-spørgsmål, hvor klienten SELV skal finde svaret. Så hvordan? Hvad? Hvornår? Hvilke? Det lyder som en dårlig psykologtime, men er efter min mening mega effektivt.

Coaching kan for det meste få en på rette spor. Med NLP Coaching bliver der sat fokus på nærværende og nysgerrige HV-spørgsmål, hvor klienten SELV skal finde svaret. Så hvordan? Hvad? Hvornår? Hvilke? Det lyder som en dårlig psykologtime, men er efter min mening mega effektivt.

Det at være kanal for den åndelige verden kan ske på forskellige måder. Derfor er mine tanker for det nye år….

Healing, mentorforløb for spirituelle børn og coaching.
Det er nye ting som det næste års tid vil få en særlig betydning for mig i mit arbejde.
Derfor vil jeg i dette blogindlæg skrive lidt om coachingens betydning for mig.
Ønsker du af læse om noget af det andet, så klik her:
– Tanker om det nye år… HEALING
– Tanker om det nye år… SPIRITUELLE BØRN

Sidste år omkring samme tid som det ene englekursus, tog jeg kurset Basis Coaching hos NLP Huset.
Der åbnede en hel ny verden sig for mig! NLP er meget hjernearbejde, i mine øjne, hvor coachingen virkelig giver klienten mulighed for at selv finde svarene, og det synes jeg er magisk! For det giver virkelig selvindsigt, som man kan bruge konstruktivt.
Jeg troede at jeg kunne mixe clairvoyance med coachingen, men har efter kurset måtte indse, at NLP coaching ligger så langt fra clairvoyance, at det skal adskilles, da coaching som nævnt er meget hjernearbejde, hvor clairvoyance (for mig) er meget følearbejde.
Så fra august vil jeg derfor også hjælpe mennesker videre på en mindre spirituel via coaching og forløb, da jeg til april påbegynder uddannelsen til NLP coach practitioner.
Og udover at man kan coache, får man også værktøjer til fx konfliktløsninger, hvilket jeg også synes er vanvittig spændende. Og en dag, når tid er, er min plan at jeg også vil overbygge uddannelsen med en stresscoaching-uddannelsen, da jeg selv har været der, hvor jeg har haft brug for en stresscoach. Men en ting af gangen 😉

Så hold endelig øje på www.SebbastianLorantius.dk

Kh. Sebbastian

Tanker for det nye år… HEALING

Healing er mange ting.. Healing kan være ved krystallernes hjælp, eller ved fx håndspålæggelse. Min vej lige nu er via engle- & reikihealing.

Healing er mange ting.. Healing kan være ved krystallernes hjælp, eller ved fx håndspålæggelse. Min vej lige nu er via engle- & reikihealing.

Det at være kanal for den åndelige verden kan ske på forskellige måder. Derfor er mine tanker for det nye år….

Healing, mentorforløb for spirituelle børn og coaching.
Det er nye ting som det næste års tid vil få en særlig betydning for mig i mit arbejde.
Derfor vil jeg i dette blogindlæg skrive lidt om healingens betydning for mig. 
Ønsker du af læse om noget af det andet, så klik her: 
– Tanker for det nye år… COACHING
Tanker for det nye år… SPIRITUELLE BØRN

Jeg er inde i en udvikling hvor healingen begynder at interessere mig voldsomt meget. Jeg lærte lidt om healing under min uddannelse hos Lone Hertz, men har efterfølgende taget kurser hos blandt andet Marzcia Techau i reiki-healing.
Men engle, som jeg i laaang tid, har haft taget afstand til (for de findes jo ikke!!), er også begyndt at røre noget i mig.

Og under et kursus sidste år i Englehealing fandt jeg ud af, at jeg faktisk altid har haft kontakt til disse højerestående åndelige væsener. Altså ikke nødvendigvis direkte kontakt, men deres energi. Og kort efter tog jeg endnu et kursus i englekommunikation og healing, og det gjorde at jeg blev fast besluttet på at udvikle mig mere indenfor healing. Det betyder også at jeg i år vil tage et par kurser indenfor healing, ligesom jeg så småt vil udvikle i at arbejde med healing.

Og når jeg selv føler, jeg er dygtig nok, vil jeg tilbyde healing, som faktisk er noget, jeg tidligere har tilbudt for nogle år siden, men eftersom jeg er blevet lidt “rusten” efter min egen mening i det, så synes jeg det ville være uforsvarligt af mig at bare tilbyde det med det samme, da etik og moral er noget jeg vægter højt.
Så omkring august vil det være muligt at booke tider til healing, hvad enten det er healing via reiki-energien eller med englenes hjælp.

Så hold endelig øje på www.SebbastianLorantius.dk

Kh. Sebbastian

 

Tanker for det nye år – Og fremadrettet…

Udvikling er en stor del af mit liv. Jeg tror på at vi lærer af alt, og at vi udvikles af alle de valg vi tager, på den måde vi handler og af det vi tænker. - Som en del af min udvikling i mit arbejde, skifter min virksomhed navn.

Udvikling er en stor del af mit liv. Jeg tror på at vi lærer af alt, og at vi udvikles af alle de valg vi tager, på den måde vi handler og af det vi tænker. – Som en del af min udvikling i mit arbejde, skifter min virksomhed navn.

År 2018 er skudt igang med høj fart, og januar har været en crazy måned for mig, som selvom den har været fuld af oplevelser, har den også været meget hård og tung i energien.

Året startede ud med de sidste optagelser til den nye og 3. sæson af “Nærkontakt”, mens jeg endnu havde ferie.

Søde Lisbet Dahl & jeg efter optagelserne til “Nærkontakt”, efter de de tre deltagere havde været inde hos mig.

Søde Lisbet Dahl & jeg efter optagelserne til “Nærkontakt”, efter de de tre deltagere havde været inde hos mig.

Efterfølgende fulgte dage med sessions og private klarsynsdemonstrationer i weekender, private arrangementer og prisuddelinger osv.

Reality Awards, hvor jeg mødte op med Bettina Tammaro (kendt fra “Robinson Ekspeditionen”) og hendes to skønne børn. Vi sad ved bordet med Robinson- & Paradise Hotel-deltagere, da Tammaro var nomineret i en kategori til prisuddelingen. - Copyright: Sebbastian Lorantius & Krestine Havemann.

Reality Awards, hvor jeg mødte op med Bettina Tammaro (kendt fra “Robinson Ekspeditionen”) og hendes to skønne børn. Vi sad ved bordet med Robinson- & Paradise Hotel-deltagere, da Tammaro var nomineret i en kategori til prisuddelingen.
– Copyright: Sebbastian Lorantius & Krestine Havemann.

Håndlæser Krumme Fredborg og jeg på den røde løber til TV-prisen. Holdet bag “Nærkontakt” var nomineret i hele TRE kategorier! Det var stort! - Copyright: Krestine Havemann.

Håndlæser Krumme Fredborg og jeg på den røde løber til TV-prisen. Holdet bag “Nærkontakt” var nomineret i hele TRE kategorier! Det var stort! – Copyright: Krestine Havemann.

Og februar startede med et brag med messe i Brøndby! Udover det så rykkede jeg også lokaler, eftersom jeg havde brug for mere plads. Så jeg rykkede i Hillerød fra et mindre lokale i det behandlerfællesskab jeg er i, til et andet lokale i samme fællesskab, hvor der også er plads til at kunne give healing. Udover det så besluttede jeg også at rykke mine sessions fra et sted i Vejle til et nyt sted, som ligger mere centralt ift offentlig transport. Og så hedder det nye sted endda: Den 6. Sans og huser i forvejen andre clairvoyante, healere og meget mere. How great can it be?

Mit nye lokale i Hillerød er super lækkert og har en fed energi! :-)

Mit nye lokale i Hillerød er super lækkert og har en fed energi! 🙂

Og nu sidder jeg her..
Jeg har igennem januar tænkt, at jeg må ligge mit program lidt om.
Allerede inden 2017 var omme havde jeg besluttet mig for, at jeg vil skære ned på personlige sessions, da jeg desværre ikke længere kan holde til at sidde dag ud og dag ind og lave netop det.
Jeg har altid haft brug for variation og aldrig været god til 8-16 arbejde, som mit arbejde naturligvis ikke er.

Det at være kanal for den åndelige verden kan ske på forskellige måder. Derfor er mine tanker for det nye år….

Healing, mentorforløb for spirituelle børn og coaching.
Det er nye ting som det næste års tid vil få en særlig betydning for mig i mit arbejde.
Mens dette blogindlæg blev skrevet, skrev jeg længere skriv om netop disse tre emner, som kom til at fylde så meget, at jeg besluttede mig for, at de skulle have blogindlæg for sig.
Så her på bloggen kan du finde indlæg om:

De ændringer der fremadrettet kommer til at ske ligger i min planlægning af min kalender, ydelser, priser og firmanavn.

Jeg vil fra 2018 bruge endnu mere energi på mine aftener, som jeg ELSKER at afholde, da jeg nyder at arbejde som kanal for den åndelige verden ved klarsynsaftener, hvad enten det er små og intime aftener, eller de større.
Jeg nyder naturligvis også at lave enkelte sessions, men vil fremadrettet skære ned på dette for at få mere tid til mine aftener, både de privatbookede og de offentlige, samt undervisning.

I min kalender fremadrettet vil jeg også sætte mere tid af at skrive bøger, da det også er noget jeg virkelig nyder, da det også er en fin måde at fortælle på, komme ud til andre og give viden videre, ligesom jeg med åndelig hjælp og hjælp fra en dygtig tegner & maler fra Fyn, er i gang med nogle skønne kort i stil med englekort.

Og for at der kommer endnu mere variation vil jeg igen åbne op for booking til husrensning, numerologi samt mail-clairvoyance og telefon-clairvoyance. Sidstnævnte form for konsultation har jeg holdt årelang pause med, men nu er tiden og lysten til det igen, ligesom jeg også har holdt pause med karmasittings, hvor klienten og jeg kigger på klientens karma og tidligere liv, som jeg dog tilbyder nu igen.

Jeg føler, jeg er ved at finde balancen, selvom man måske kan tænke at jeg tager munden for fuld med alle de ydelser, men sandheden er at jeg som sagt har brug for variation. Hvis jeg ikke har variation føler jeg ikke selv, der er en balance, og derfor har jeg naturligvis været meget velovervejet hvor meget jeg vil bruge energi på af det forskellige i 2018 og fremadrettet.

Det betyder at man som klient fremadrettet primært kun vil kunne booke 45-60 minutters session hos mig, hvoraf jeg før tilbød både 30, 45 eller 60 minutters session. Og erfaringen er, at der altid er brug for lidt ekstra tid. Derfor hedder de fleste session nu i varighed 45-60 minutter.
Og dét er også en af årsagerne til at jeg fra 1 marts i år har prisændring på stort set alle mine ydelser, også de private arrangementer hvor jeg kommer ud. Mere om det på min hjemmeside under den enkelte ydelse, www.sebbastianlorantius.dk

Fremadrettet vil jeg så derfor støtte forskellige mennesker der hvor de er, og dét er også årsagen til at jeg fra 2019 begynder at sætte mere fokus på undervisning igennem kurser og workshops.
I år har jeg kun en enkelt workshop og så cirka tre enkeltdagskurser.
For det at støtte og være for andre i deres udvikling, og noget af det mest givende der findes i mine øjne!

Mens jeg er i gang kan jeg ligeså godt ændre firmanavnet! 😉
Jeg går jo ind for numerologi, og det betyder at jeg har kigget numerologisk på min virksomheds navn, som derfor fra 14/2-2018 er: Lorantius Life Spiritualist.

Så der sker meget nyt! Men nyt er godt, så længe der blot ikke sker for meget, og så man kan holde tungen i munden.
Jeg er blevet mere bevidst om min energi, og det jeg brænder for, og det er simpelthen, kort sagt, årsagen til ændringerne.
Jeg vil dog se frem til at hjælpe med min viden og som kanal for den åndelige verden, da jeg er meget taknemmelig for at være medium, og at kunne hjælpe både kursister, klienter og publikummer ved aftener. Det er jo en fantastisk gave at få lov til at lave det, man elsker allermest. Tak for det, og tak for jer.
Og lad mig slutte med at sige, som jeg startede:
Udvikling er en stor del af mit liv.

I taknemmelighed over al det nye, og det der har været indtil nu. Tak 🙂

– Sebbastian Lorantius